Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 36

Ταξινόμηση:
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ R Συγγραφέας/είς: Ιωαννίδης Δημήτριος, Αθανασιάδης Ι., Υπο Έκδοση

  Το σύγγραμμα αυτό αποτελείται κύρια από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην χρήση του λογισμικού της R, ενώ το δεύτερο εξετάζει  μια μεγάλη σειρά από κλασσικές  μεθόδους της  στατιστικής αλλά  και  βασικών μεθόδων  της μηχανικής μάθησης  πάντα με την βοήθεια της  R. Ένα μεγάλο πλήθος από παραδείγματα, ασκήσεις και θέματα μελέτης έχοντας ως εργαλείο την R δίνουν την δυνατότητα στο αναγνώστη να κατανοήσει την χρήση στατιστικών μεθοδολογιών . Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται εiτε από τις βιβλιοθήκες της R είτε από δευτερογενείς βάσεις δεδομένων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους στατιστικούς με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή, σε όλους εκείνους που μελετούν  βάσεις  δεδομένων: φοιτητές  θετικών  επιστημών, βιολόγους, οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων, πληροφορικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και άλλους. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι, να είναι προσιτό στην μελέτη για κάθε φοιτητή αλλά και χρήσιμο για έναν ερευνητή που κάνει χρήση προχωρημένων μεθόδων στατιστικής.

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συγγραφέας/είς: Taha H. Υπο Έκδοση
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ Συγγραφέας/είς: Belch G., Belch M., Υπο Έκδοση
 • Νέο
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγγραφέας/είς: Πολύζος Σεραφείμ €68.68

  Περιέχει: Στοιχεία από τη Νομοθεσία και τη διαδικασία Κατασκευής των Δημοσίων Έργων, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων, Χρονικός Προγραμματισμός των Έργων, Διαχείριση της Ποιότητας στα Έργα, Τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και οι Συμβάσεις Παραχώρησης, Εισαγωγή στη Χρηματοδοτική Μίσθωση, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Επίλυση Προβλημάτων Βελτιστοποίησης Παραγωγής με τη Μέθοδο Simplex, Η Έναρξη και η Σύγκλιση της Μεθόδου Simplex, Άλλα θέματα σχετικά με τη Μέθοδο simplex, Το Δυϊκό Πρόβλημα, Το Πρόβλημα της Μεταφοράς, Το Πρόβλημα των Αναθέσεων, Παραδείγματα Εφαρμογής του Γ.Π. στη Διαχείριση των Έργων, Μη γραμμικός Προγραμματισμός, Ανάλυση του Προγράμματος Primavera P6 Professional R15.2, Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Ms Project 13, Ευρετήριο.

 • Νέο
  QRbiblio
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ SPSS Συγγραφέας/είς: Ζαφειρόπουλος Κώστας, Μυλωνάς Ν., €94.60

  Περιέχει: Εισαγωγή στο SPSS, Σύνολα, Πιθανότητες, Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές, Περιγραφική Στατιστική, Συμπερασματική Στατιστική, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, Ανάλυση Διασποράς, Ανάλυση Συσχέτισης, Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Μη Παραμετρική στατιστική, Μέθοδοι απαρίθμησης-Συνδυαστική, Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές, Πολυδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές, Βασικοί Τύποι και Πίνακες Στατιστικής, Απαντήσεις Ασκήσεων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • Νέο
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συγγραφέας/είς: Bateman T. S., Snell S.A., €99.06

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ 1 ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Η Διοίκηση και η Διαχείριση, Παράρτημα Α, Το Εξωτερικό και το Εσωτερικό Περιβάλλον, Η Διοικητική Λήψη Αποφάσεων, ΜΕΡΟΣ 2 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, Ο Σχεδιασμός και η Στρατηγική Διοίκηση (Στρατηγικό Management), Η Ηθική, η Εταιρική Ευθύνη και η Αειφορία, Παράρτημα Β, Το Διεθνές Management, Η Επιχειρηματικότητα, Παράρτημα Γ, ΜΕΡΟΣ 3 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η Επιχειρησιακή Δομή, Η Οργανωτική Δεξιότητα, Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Η Διοίκηση του Ποικιλόμορφου Εργατικού Δυναμικού, ΜΕΡΟΣ 4 Η ΗΓΕΣΙΑ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, Η Ηγεσία, Υποκινώντας (δίνοντας κίνητρο) για Απόδοση, Η Ομαδική Εργασία, Η Επικοινωνία, ΜΕΡΟΣ 5 Ο ΕΛΕΓΧΟΣ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ, Ο Διοικητικός Έλεγχος, Η Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Παράρτημα Δ, Η Δημιουργία και η Διαχείριση της Αλλαγής