Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΙΑΤΡΙΚΗ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 14

Ταξινόμηση:
 • ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Συγγραφέας/είς: Υπο Έκδοση

  Περιέχει: Βασικές Αρχές Απεικόνισης, Μετασχηματισμοί Fourier, Θεμελιώδεις Αρχές Μαγνητικής Τομογραφίας I: Αρχές Φυσικής, Το Μορικό Περιβάλλον και Χαλάρωση/Αποδιέγερση, Θεμελιώδεις Αρχές Μαγνητικής Τομογραφίας II: Αρχές Κωδικοποίησης, Θεμελιώδεις Αρχές Μαγνητικής Τομογραφίας III: Χώρος k, Παλμοσειρές και Αντίθεση Εικόνας, Υλισμικά Και Φασματοσκοπία, Εισαγωγή στα Υλισμικά Μαγνητικού Τομογράφου, Περιοδία Κέντρου Μαγνητικής Τομογραφίας, Σήμα, Θόρυβος, Ευκρίνεια και Αντίθεση, Φασματοσκοπία και Φασματοσκοπική Απεικόνιση, Προηγμένες Τεχνικές Απεικόνισης, Εξειδικευμένες Τεχνικές: Παράλληλη Απεικόνιση

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Μπερσίμης Σ., Σαχλάς Α., €45.47

  Περιέχει: Εισαγωγή, Σχεδιασμός Ιατρικής Έρευνας, Εισαγωγή στις κλινικές δοκιμές, Περιγραφική στατιστική, Βασικές έννοιες πιθανοτήτων, Στατιστική συμπερασματολογία, Εισαγωγή στη θεωρία δειγματοληψίας, Έλεγχοι κανονικότητας, Στατιστικοί έλεγχοι για ένα δείγμα, Στατιστικοί έλεγχοι για δύο ανεξάρτητα δείγματα, Στατιστικοί έλεγχοι για δύο εξαρτημένα δείγματα, Παραμετρικοί έλεγχοι για k ανεξάρτητα δείγματα – Ανάλυση διασποράς κατά έναν παράγοντα, Ανάλυση διασποράς για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, Μη παραμετρικοί έλεγχοι, Συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών, Γραμμική Παλινδρόμηση, Πίνακες συνάφειας, Λογιστική Παλινδρόμηση, Εισαγωγή στην ανάλυση συνδιακύμανσης, Συμφωνία μεταξύ αξιολογητών, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Εισαγωγή στην ανάλυση επιβίωσης, Μέτρα ποιότητας ζωής, Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, Στατιστικές μέθοδοι στην επιδημιολογία, Κακή χρήση της στατιστικής, Ελληνο-αγγλικό λεξικό όρων, Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων, Στατιστικοί πίνακες, βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Συγγραφέας/είς: Καλογιαννίδης Ι. €14.88

  Περιέχει: Επιδημιολογία του καρκίνου του ενδομητρίου, Προδιαθεσικοί παράγοντες, του καρκίνου του ενδομητρίου, Η επίδραση της ταμοξιφένης στον καρκίνο του ενδομητρίου, Υπερπλασία του ενδομητρίου, Διαγνωστική προσέγγιση, Ιστοπαθολογικοί τύποι, Σταδιοποίηση του καρκίνου του ενδομητρίου, Προγνωστικοί παράγοντες του καρκίνου του ενδομητρίου, Μοριακοί δείκτες του καρκίνου του ενδομητρίου, Χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του ενδομητρίου, Επικουρική ακτινοθεραπεία, Επικουρική χημειοθεραπεία, Παρακολούθηση μετά από θεραπεία – θεραπεία μετά από υποτροπή, Κληρονομικός καρκίνος του ενδομητρίου, Ορώδης – θηλώδης καρκίνος του ενδομητρίου, Πρόληψη – Screening του καρκίνου του ενδομητρίου, Ευρετήριο.

 • ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συγγραφέας/είς: Ρούσσος Δ. Χ. €35.49

  Περιέχει: Α: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ , Ανατομία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος, ανατομία του μαστού, Προεγχειριτική ετοιμασία της ασθενούς, Μετεγχειρητική φροντίδα, Χειρουργικές τομές στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Β ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, Κολπικές Επεμβάσεις, Διαγνωστική & Θεραπευτική απόξεση, Βιοψία βλαβών κόλπου-τραχήλου, Καυτηριασμός κόλπου-τραχήλου, Υστεροσκόπηση, Τοποθέτηση ράμματος Kelly-Τοποθέτηση ταινίας ελέυθερης τάσης, Πρόσθια-Οπίσθια κολπορραφή, Κολπική υστερεκτομή, Ακρωτηριασμός του τραχήλου της μήτρας, Κωνοειδής εκτομή του τραχήλου της μήτρας, Διάνοιξη-Μαρσιποποίηση βαρθολινείου αδένα, Κοιλιακές Επεμβάσεις, Διαγνωστική λαμπαροσκόπηση, Εξαρτηματεκτομή, Ινομυωματεκτομή, Υστερεκτομή, Επεμβάσεις Αιδοίου, Απλή αιδοιεκτομή, Ριζική αιδοιεκτομή, Μαστός, Ανοιχτή βιοψία-Εξαίρεση ογκιδίου μαστού-Τμηματική εκτομή μαστού, Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή, Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, Θεραπευτική απόξεση στη Μαιευτική, Τεχνητή διακοπή της κύησης, Αμνιοπαρακέντηση και βιοψία τροφοβλάστης, Περίδεση τραχήλου, Περινεοτομή & Περινεορραφή κατά τον φυσιολογικό τοκετό, Καισαρική τομή, Μαιευτική υστερεκτομή, Ευρετήριο.

 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Μαμόπουλος Α., Δαγκλής Θ., Μαυροματίδης Γ., Ρούσσος Δ. Χ., €8.46

  Περιέχει: Κολπικός τοκετός Επιπλοκές, Επείγουσα καισαρική τομή, Χειρουργική αντιμετώπιση της αιμορραγίας στην αίθουσα τοκετών, Υπερτασική νόσος – Θρόμβωση, Εμβολή αμνιακού υγρού, Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος στην εγκυμοσύνη, Σοβαρή προεκλαμψία – εκλαμψία, Αναισθησιολογία, Αναισθησιολογικές επείγουσες καταστάσεις, Οργάνωση αίθουσας τοκετών ως μονάδα αυξημένης φροντίδας, Σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση της αίθουσας τοκετών, Διεπιστημονική συνεργασία στην αίθουσα τοκετών, Ενδοκρινολογία, Επείγουσες ενδοκρινικές καταστάσεις στην αίθουσα τοκετών, Ο ρόλος του υπερηχογραφήματος στην αίθουσα τοκετών, Υπερηχογραφία στην αίθουσα τοκετών, Μέθοδοι ελέγχου της εμβρυϊκής υποξίας, Καρδιοτοκογράφημα – FBS, Νευροχειρουργική, Νευροχειρουργικά επείγοντα στη Μαιευτική, Αναζωογόνηση νεογνού, Κατευθυντήριες οδηγίες αναζωογόνησης νεογνού, Θεραπευτική υποθερμία για την αντιμετώπιση νεογνών με υποξαιμική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Κουτσούρης Δ., Μπαρμπουνάκη Σ., Χαρίτου Μ., €11.91

  Περιέχει: Αιμορρεολογία, Κυκλοφοριακό σύστημα, Αγγειακό δίκτυο- γεωμετρία, Σύσταση και ρόλος του αίματος, Καθίζηση ερυθροκυττάρων, Πήξη του αίματος & αιματικό ιξώδες, Υδροδυναμικές, Πλάσμα & όρος, Τεχνικές μέτρηση επί εναιωρήματος ερυθροκυττάρων, Τεχνικές μικροπιπέττας, Τεχνικές διήθησης, Τεχνητός νεφρός, Μέθοδοι τεχνητής αιμοκάθαρσης, Περιγραφή του τεχνητού νεφρού, Η αιμοδυναμική και υδροδυναμική της αιμοκάθαρσης, Επάρκεια της αιμοκάθαρσης με τεχνητό νεφρό, κ.α.

 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Νικήτα Κ. €17.96

  Περιέχει: Οι Διαφορικές Εξισώσεις στη Φυσιολογία, Μοντέλα Φυσιολογικών Συστημάτων, Εφαρμογές Διαμερισματικών Μοντέλων και Μη-Διαμερισματικών Προσεγγίσεων, Προσαρμογή Πειραματικών Δεδομένων σε Καμπύλη, Κυκλοφορικό Σύστημα, Μοντέλα της Καρδιάς και των Περιφερικών Αγγείων, Θεωρία Μέτρησης της Αιματικής Ροής, Μοντέλα Βιολογικών Νευρώνων και Νευρωνικών Δικτύων, Προσομοίωση Μεταβολικού Συστήματος Γλυκόζης-Ινσουλίνης, Στοιχεία Βιοπληροφορικής, κ.α.

 • ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συγγραφέας/είς: Κουτσούρης Δ., Νικήτα Κ., Παυλόπουλος Σ., €18.51

  Περιέχει: Υπολογιστικός Αξονικός Τομογράφος, Μαγνητικός Τομογράφος, Ενδοσκοπικά Συστήματα, Υπερηχογράφος, Μέθοδοι ανακατασκευής εικόνας, Αλγόριθμοι ανακατασκευής εικόνας, Ατέλειες στις ανακατασκευασμένες εικόνες, Τρισδιάστατη τομογραφία, Αξονική τομογραφία, Διάταξη αξονικής τομογραφίας ακτινών Χ, Πυρηνική ιατρική & τομογραφία SPECT, Ραδιοφάρμακα, Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, Παλμοσειρές πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, Μέθοδοι απεικόνισης υπερήχων, Υπερηχογραφική απεικόνιση πραγματικού χρόνου & Doppler, Τομογραφία υπερήχων, Περιθλαστική τομογραφία, Αλγόριθμοι ανακατασκευής, κ.α.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Κουτσούρης Δ., Παυλόπουλος Σ., Πρέντζα Α., €15.29

  Περιέχει: Τεχνολογία & σύγχρονες τάσεις, Η βιοϊατρική τεχνολογία και οι εφαρμογές της, Η σχέση του μηχανικού βιοϊατρικής των νοσοκομείων με το υπόλοιπο προσωπικό, Βιοϊατρική τεχνολογία & ο μηχανικός βιοϊατρικής, παρόν & μέλλον, Γενικές αρχές επεξεργασίας βιολογικών σημάτων, Ταξινόμηση των βιολογικών σημάτων, Λήψη βιολογικού σήματος, Επεξεργασία βιολογικού σήματος, κα.

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Τόκης Ι., Τόκη Ε., €19.56

  Περιέχει: Πληροφοριακά Συστήματα στον Τομέα Υγείας, Πληροφορικά Συστήματα Υγείας, Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς, Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης, Ειδικές Εφαρμογές, Το Διαδίκτυο στην Υπηρεσία τη Υγείας, Τηλεϋγεία και Τηλεκπαίδευση στον Τομέα της Υγείας, Εικονική Πραγματικότητα & Υγεία, Εσωτερική Δομή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακές Συσκευές Υπολογιστών, Ταξινόμηση & Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα, Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, κ.α.

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΞΩΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Συγγραφέας/είς: Τουλουπίδης Στ., Πουλάκης Β., €12.17

  Περιέχει: Τοποθέτηση του ασθενή, Τοποθέτηση των τροκάρ, Πυελική λεμφαδενεκτομή, Αποκάλυψη του προστάτη και του αυχένα της κύστης, Απολίνωση του φλεβικού πλέγματος του Santorini, Διατομή του αυχένα της κύστης, Διατομή του οπίσθιου πέταλου της περιτονίας του Denonvillier, Διατομή προστατικών μίσχων, «Χειρουργικά κόλπα», Επιπλοκές και αντιμετώπιση αυτών, κ.α.

 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ και ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συγγραφέας/είς: Ρούσσος Δ. Χ. €60.90

  Περιέχει: Βασικές Αρχές Αναπαραγωγής, Ανατομία και Εμβρυολογία, Μαιευτική, Φυσιολογική Κύηση – Τοκετός – Λοχεία, Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Επεμβάσεις, Επιπλοκές της Αρχόμενης Κύησης, Σακχαρώδης Διαβήτης, Διαταραχές του Θυροειδούς, Υπερτασική νόσος, Πολύδυμη Κύηση, Λοιμώξεις κατά την Κύηση, Δυστοκία και Επιπλοκές τοκετού, Επιπλοκές της Λοχείας, Ψυχικές Διαταραχές, Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση στα Νεογνά, Γυναικολογία , Κλινική Εξέταση και Διαγνωστικές Τεχνικές, Απεικονιστικές Τεχνικές, Παθολογικές Αιμορραγίες από τη μήτρα,  Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών, Ενδομητρίωση – Αδενομύωση, Παθήσεις του Αιδοίου και του Κόλπου, του Τραχήλου της Μήτρας, των Ωοθηκών και των Σαλπίγγων, Ο Μαστός, Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στο Γυναικολογικό Καρκίνο, Ακράτεια Ούρων και Παθήσεις του Πυελικού Εδάφους, Ενδοσκόπηση, Αντισύλληψη, Σεξουαλικός Μεταδιδόμενα Νοσήματα και Πυελικές Φλεγμονές, Υπογονιμότητα, Εμμηνόπαυση.