Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
{ "homeurl": "http://tziola.gr/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://tziola.gr/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 0, "triggeronreturn": 0, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }
Menu
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 26

Ταξινόμηση:
 • Νέο
  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Αρχές, Ανάλυση & Ανάπτυξη με Matlab, Simulink & LabVIEW Συγγραφέας/είς: Φούρλας Γ. €50.85

  Περιέχει: Εισαγωγικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, Μαθηματικά μοντέλα περιγραφής συστημάτων, Συνάρτηση μεταφοράς, Δομικά διαγράμματα και διαγράμματα ροής σημάτων, Περιγραφή στο χώρο κατάστασης, Χαρακτηριστικά συστημάτων ελέγχου με ανάδραση, ανάλυση απόκρισης συστημάτων ελέγχου, Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου, Η μέθοδος του γεωμετρικού τόπου των ριζών, Απόκριση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας, Βασικοί κατευθυντές συστημάτων ελέγχου, Εισαγωγή στον Ψηφιακό έλεγχο, Εισαγωγή στο λογισμικό MATLAB, Εισαγωγή στο CONTROL TOOLBOX, Εισαγωγή στο Simulink, εισαγωγή στο LAbVIEW, Μαθηματικό Υπόβαθρο, βιβλιογραφία, Λεξιλόγιο όρων, Ευρετήριο.

 • Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Συγγραφέας/είς: Dorf Richard C., Bishop Robert H., €76.99

  Περιέχει: Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μαθηματικά Μοντέλα Συστημάτων, Μοντέλα Μεταβλητών Κατάστασης, Χαρακτηριστικά Μεγέθη Συστημάτων Ανάδρασης, Συμπεριφορά των Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση, Ευστάθεια Γραμμικών Συστημάτων Ανάδρασης, Η Μέθοδος του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών, Μέθοδοι Ανάλυσης Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας, Ευστάθεια στο Πεδίο της Συχνότητας, Σχεδίαση Συστημάτων Ανάδρασης,  Σχεδίαση Συστημάτων Ανάδρασης Μέσω Μοντέλου Μεταβλητών Κατάστασης, Εύρωστα Συστήματα Ελέγχου, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Παράρτημα Α: Παρουσίαση του MatLab, Αναφορές, Ευρετήριο.

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγγραφέας/είς: Distefano, Stubberud, Williams, €49.99

  Περιέχει: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικά Συστήματα, Εξισώσεις Συστήματος, Μετασχηματισμός Laplace, Μετασχηματισμός z, Ευστάθεια, Συναρτήσεις Μεταφοράς, Λειτοτργικά Διαγραμμάτων, Γραφήματα Ροής Σήματος, Κριτήρια Ευαισθησίας Συστήματος, Ταξινόμηση Σ.Α.Ε., Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων κατά Nyquist, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων με τη Μέθοδο του Γεωμετρικού τόπου Ριζών, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων με τον Χάρτη Nichols, Mη Γραμμικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Εισαγωγή σε Προχωρημένα Θέματα πάνω στην Ανάλυση & Σχεδίαση των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, Λυμένα-Άλυτα Προβλήματα κ.α.

 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CNC Συγγραφέας/είς: Krar S., Gill A., €21.31

  Περιέχει: Τρόπος Λειτουργίας Εργαλειομηχανών με NC, Μέσα Εισόδου, Στοιχεία για τον Προγραμματισμό, Απλός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός με Γωνίες και Περιγράμματα, Παραλειπόμενες Λειτουργίες Αριθμητικού Ελέγχου, Κέντρα Κατεργασίας, Σύγχρονοι Τόρνοι, Κατεργασία με Ηλεκτρική Εκκένωση, Ο Αριθμητικός Έλεγχος και το Μέλλον, CAD, CAM, CNC.

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Εργαστηριακές Ασκήσεις Συγγραφέας/είς: Σμυρλής Ν., Ζαρογιάννης Β., €15.29

  Περιέχει: Συστήματα, Ελεγκτές και Έλεγχος Συστημάτων, Έλεγχος Θερμοκρασίας, PLC, Matlab, Ηλεκτρονόμοι, Ρελέ, Βασικά Κυκλώματα Αυτοματισμού με Ρελέ, Λογικά Κυκλώματα με Ρελέ, Χρονικά Ρελέ κ.α.

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγγραφέας/είς: Μαλατέστας Π. €57.08

  Περιέχει: Μαθηματικό Υπόβαθρο, Συναρτήσεις Μεταφοράς-Διαγράμματα Βαθμίδων-Διαγράμματα Ροής Σήματος, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας, Αντιστάθμιση στον Κλασικό Έλεγχο, Ανάλυση στο Χώρο Κατάστασης, Μη Γραμμικά Συστήματα, Εκτίμηση Κατάστασης, Βέλτιστος Έλεγχος

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγγραφέας/είς: Μαλατέστας Π. €57.08

  Περιέχει: Ταξινόμηση Φυσικών Συστημάτων, Μετασχηματισμός Laplace, Συστήματα: Ηλεκτρικά-Υδραυλικά-Πνευματικά -Θερμικά-Μηχανικά-Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανικά, Ηλεκτρικές μηχανές Σ.Ρ., Ηλεκτρικές μηχανές Ε.Ρ., Βηματικός κινητήρας, Συναρτήσεις Μεταφοράς, Διαγράμματα Βαθμίδων, Διαγράμματα Ροής Σήματος, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Κριτήριο ευστάθειας Routh-Hurwitz, Κριτήριο Nyquist, Συναρτήσεις Μεταφορές, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας, κ.α.

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Ανάλυση και Προσομοίωση Συγγραφέας/είς: Βελώνη Αν. €46.35

  Περιέχει: Μετασχηματισμός Laplace, Συναρτήσεις μεταφοράς – Δομικά διαγράμματα – Διαγράμματα ροής σημάτων, Χαρακτηριστικά των συστημάτων ελέγχου, Χρονική απόκριση συστημάτων ελέγχου 1ης και 2ης τάξης, Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου, Γεωμετρικός τόπος των ριζών, Απόκριση συχνότητας – Διαγράμματα Bode, Περιγραφή και ανάλυση συστημάτων ελέγχου στο χώρο κατάστασης, Αντιστάθμιση συστημάτων ελέγχου, Προσομοίωση συστημάτων ελέγχου.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Τόμος Β’ Συγγραφέας/είς: Βαρδουλάκης Αντ. €19.94

  Περιέχει: Χώρος των Καταστάσεων, Ευστάθεια, Αλγεβρική Δομή και Ισοδυναμία Συστημάτων, Ελεγξιμότητα, Παρατηρησιμότητα, Ανάδραση Κατάστασης, Ασκήσεις κ.α.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Τόμος Α’ Συγγραφέας/είς: Βαρδουλάκης Αντ. €27.24

  Περιέχει: Σήματα και Συστήματα, Περιγραφές Συστημάτων, Μετασχηματισμοί Laplace και Συνάρτηση Μεταφοράς, Ευστάθεια και Σταθεροποίηση Συστημάτων, Απόκριση Συχνοτήτων και το Κριτήριο του Nyquist, Σήματα και Συστήματα Διακριτού Χρόνου, Ασκήσεις κ.α.