Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 29

Ταξινόμηση:
 • Νέο
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγγραφέας/είς: Βελώνη Αν., Κανδρής Διονύσιος, €84.80

  Περιέχει: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Μετασχηματισμός LAPLACE, Συναρτήσεις μεταφοράς – δομικά διαγράμματα – διαγράμματα ροής σημάτων, Χαρακτηριστικά των συστημάτων ελέγχου, Χρονική απόκριση συστημάτων ελέγχου 1ης και 2ης  τάξης, Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου, Γεωμετρικός τόπος ριζών, Απόκριση συχνότητας διαγράμματα Bode, Περιγραφή και ανάλυση συστημάτων ελέγχου στο χώρο κατάστασης, Αντιστάθμιση συστημάτων ελέγχου, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το MATLAB,  Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το SIMULINK, Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το COMPREHENSIVE CONTROL (CC), Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το LABVIEW, Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή PCUSIM, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Έλεγχος Ηλεκτρομηχανικού κινητήρα, Έλεγχος ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα, Έλεγχος στάθμης νερού, Έλεγχος θερμοκρασίας, Έλεγχος συστημάτων μέσω αναλογικής προσομοίωσης, Έλεγχος συζευγμένων υγρών, ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΜΕΣΩ PLC, Προγραμματισμός PLC με το LOGIXPRO,  Προγραμματισμός PLC με το LADSIM, Προγραμματισμός PLC με το LOGO!SOFT COMFORT, Προγραμματισμός PLC  με το STEP 7, Βιβλιογραφία.

 • Νέο
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, 2η Συγγραφέας/είς: Μαλατέστας Π. €106.00

  Περιέχει: Εισαγωγικές Έννοιες, Μαθηματικό Υπόβαθρο για τον Κλασικό Έλεγχο, Ανάλυση Φυσικών Συστημάτων, Συναρτήσεις Μεταφοράς,- Διαγράμματα Βαθμίδων – Διαγράμματα Ροής Σήματος, Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση, Χρονική απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας, Αντιστάθμιση, Μαθηματικό Υπόβαθρο για το Μοντέρνο έλεγχο, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Ανάλυση στο Χώρο Κατάστασης, Σχεδίαση στο Χώρο Κατάστασης, Βέλτιστος Έλεγχος, Ευστάθεια κατά LYAPUNOV, Ανάλυση μη Γραμμικών Συστημάτων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • Νέο
  Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR ATMega328 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ARDUINO Συγγραφέας/είς: Καλοφωλιάς Δ. €32.05

  Περιέχει: I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Βασικές αρχές κυκλωμάτων, Εισαγωγή στην πλατφόρμα Arduino, II: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ, Blink LED, Seven Segment Displays, Analog I/O, III: ΣΕ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ, DC Motors, Πολυπλέκτες-Αποπολυπλέκτες, Barebone Arduino, Bitwise Operations, IV: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, Σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας, Το πρωτόκολλο επικοινωνίας I2C, Επικοινωνία μέσω Ethernet, V:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • Νέο
  Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Συγγραφέας/είς: Dorf Richard C., Bishop Robert H., €116.60

  Περιέχει: Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μαθηματικά Μοντέλα Συστημάτων, Μοντέλα Μεταβλητών Κατάστασης, Χαρακτηριστικά Μεγέθη Συστημάτων Ανάδρασης, Συμπεριφορά των Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση, Ευστάθεια Γραμμικών Συστημάτων Ανάδρασης, Η Μέθοδος του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών, Μέθοδοι Ανάλυσης Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας, Ευστάθεια στο Πεδίο της Συχνότητας, Σχεδίαση Συστημάτων Ανάδρασης,  Σχεδίαση Συστημάτων Ανάδρασης Μέσω Μοντέλου Μεταβλητών Κατάστασης, Εύρωστα Συστήματα Ελέγχου, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Αναφορές, Ευρετήριο.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Αρχές, Ανάλυση & Ανάπτυξη με Matlab, Simulink & LabVIEW Συγγραφέας/είς: Φούρλας Γ. €50.85

  Περιέχει: Εισαγωγικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, Μαθηματικά μοντέλα περιγραφής συστημάτων, Συνάρτηση μεταφοράς, Δομικά διαγράμματα και διαγράμματα ροής σημάτων, Περιγραφή στο χώρο κατάστασης, Χαρακτηριστικά συστημάτων ελέγχου με ανάδραση, ανάλυση απόκρισης συστημάτων ελέγχου, Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου, Η μέθοδος του γεωμετρικού τόπου των ριζών, Απόκριση συστημάτων στο επίπεδο της συχνότητας, Βασικοί κατευθυντές συστημάτων ελέγχου, Εισαγωγή στον Ψηφιακό έλεγχο, Εισαγωγή στο λογισμικό MATLAB, Εισαγωγή στο CONTROL TOOLBOX, Εισαγωγή στο Simulink, εισαγωγή στο LAbVIEW, Μαθηματικό Υπόβαθρο, βιβλιογραφία, Λεξιλόγιο όρων, Ευρετήριο.

 • Σύγχρονα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Συγγραφέας/είς: Dorf Richard C., Bishop Robert H., €76.99

  Περιέχει: Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Μαθηματικά Μοντέλα Συστημάτων, Μοντέλα Μεταβλητών Κατάστασης, Χαρακτηριστικά Μεγέθη Συστημάτων Ανάδρασης, Συμπεριφορά των Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση, Ευστάθεια Γραμμικών Συστημάτων Ανάδρασης, Η Μέθοδος του Γεωμετρικού Τόπου Ριζών, Μέθοδοι Ανάλυσης Συστημάτων στο Πεδίο της Συχνότητας, Ευστάθεια στο Πεδίο της Συχνότητας, Σχεδίαση Συστημάτων Ανάδρασης,  Σχεδίαση Συστημάτων Ανάδρασης Μέσω Μοντέλου Μεταβλητών Κατάστασης, Εύρωστα Συστήματα Ελέγχου, Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου, Παράρτημα Α: Παρουσίαση του MatLab, Αναφορές, Ευρετήριο.

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγγραφέας/είς: Distefano, Stubberud, Williams, €49.99

  Περιέχει: Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικά Συστήματα, Εξισώσεις Συστήματος, Μετασχηματισμός Laplace, Μετασχηματισμός z, Ευστάθεια, Συναρτήσεις Μεταφοράς, Λειτοτργικά Διαγραμμάτων, Γραφήματα Ροής Σήματος, Κριτήρια Ευαισθησίας Συστήματος, Ταξινόμηση Σ.Α.Ε., Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων κατά Nyquist, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων με τη Μέθοδο του Γεωμετρικού τόπου Ριζών, Ανάλυση & Σχεδίαση Συστημάτων με τον Χάρτη Nichols, Mη Γραμμικά Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Εισαγωγή σε Προχωρημένα Θέματα πάνω στην Ανάλυση & Σχεδίαση των Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου, Λυμένα-Άλυτα Προβλήματα κ.α.

 • ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CNC Συγγραφέας/είς: Krar S., Gill A., €21.31

  Περιέχει: Τρόπος Λειτουργίας Εργαλειομηχανών με NC, Μέσα Εισόδου, Στοιχεία για τον Προγραμματισμό, Απλός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός με Γωνίες και Περιγράμματα, Παραλειπόμενες Λειτουργίες Αριθμητικού Ελέγχου, Κέντρα Κατεργασίας, Σύγχρονοι Τόρνοι, Κατεργασία με Ηλεκτρική Εκκένωση, Ο Αριθμητικός Έλεγχος και το Μέλλον, CAD, CAM, CNC.

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Εργαστηριακές Ασκήσεις Συγγραφέας/είς: Σμυρλής Ν., Ζαρογιάννης Β., €15.29

  Περιέχει: Συστήματα, Ελεγκτές και Έλεγχος Συστημάτων, Έλεγχος Θερμοκρασίας, PLC, Matlab, Ηλεκτρονόμοι, Ρελέ, Βασικά Κυκλώματα Αυτοματισμού με Ρελέ, Λογικά Κυκλώματα με Ρελέ, Χρονικά Ρελέ κ.α.

 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγγραφέας/είς: Μαλατέστας Π. €57.08

  Περιέχει: Μαθηματικό Υπόβαθρο, Συναρτήσεις Μεταφοράς-Διαγράμματα Βαθμίδων-Διαγράμματα Ροής Σήματος, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας, Αντιστάθμιση στον Κλασικό Έλεγχο, Ανάλυση στο Χώρο Κατάστασης, Μη Γραμμικά Συστήματα, Εκτίμηση Κατάστασης, Βέλτιστος Έλεγχος

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Συγγραφέας/είς: Μαλατέστας Π. €57.08

  Περιέχει: Ταξινόμηση Φυσικών Συστημάτων, Μετασχηματισμός Laplace, Συστήματα: Ηλεκτρικά-Υδραυλικά-Πνευματικά -Θερμικά-Μηχανικά-Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανικά, Ηλεκτρικές μηχανές Σ.Ρ., Ηλεκτρικές μηχανές Ε.Ρ., Βηματικός κινητήρας, Συναρτήσεις Μεταφοράς, Διαγράμματα Βαθμίδων, Διαγράμματα Ροής Σήματος, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Κριτήριο ευστάθειας Routh-Hurwitz, Κριτήριο Nyquist, Συναρτήσεις Μεταφορές, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας, κ.α.