Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
{ "homeurl": "http://tziola.gr/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://tziola.gr/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 0, "triggeronreturn": 0, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }
Menu
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 70

Ταξινόμηση:
 • Νέο
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Συγγραφέας/είς: Μαγκαφάς Λ., Χανιάς Μ., €35.07

  Περιέχει: Εισαγωγή στα υλικά, Αγώγιμα υλικά, Ημιαγωγοί, Ημιαγωγικές Διατάξεις, Διηλεκτρικά υλικά, Μαγνητικά υλικά, Υπεραγώγιμα υλικά, Έξυπνα υλικά, Αξιοπιστία των υλικών και εξαρτημάτων.

 • Νέο
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Κούγκολος Αθ. €27.03

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ, Η ατμόσφαιρα, Ρύπανση της ατμόσφαιρας, Μέθοδοι καθαρισμού αερολυμάτων, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ, Νερό, Οικοτοξολογία-Υδατική τοξικολογία, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γενικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων, Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Εισαγωγή στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Συλλογή απορριμμάτων, Υγειονομική ταφή, Επιλεκτική συλλογή-ανακύκλωση, Βιομηχανικές μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων, Βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ραδιενέργεια και ραδιενεργά απόβλητα, Λεξιλόγιο Αγγλικών όρων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Munson, Young & Okiishi’s Συγγραφέας/είς: Hochstein John I., Gerhart Andrew L., Gerhart Philip M., Munson, €91.76

  Περιέχει: Εισαγωγή, Υδροστατική, Βασική Ρευστοδυναμική – Η εξίσωση Bernoulli, Κινηματική των ρευστών, Ανάλυση πεπερασμένων όγκων ελέγχου, Διαφορική ανάλυση της ροής ρευστών, Διαστατική ανάλυση, ομοιότητα και μοντελοποίηση, Πραγματικές ροές σε αγωγούς, Ροή γύρω από στερεά σώματα, Ροή σε ανοιχτά κανάλια, Συμπιεστές ροές, Στροβιλομηχανές, Υπολογιστική ρευστοδυναμική, Παράρτημα Α: Φυσικές ιδιότητες των ρευστών, Παράρτημα Β: Ιδιότητες της τυπικής ατμόσφαιρας, Παράρτημα C: Συναρτήσεις συμπιεστής ροής τελείου αερίου με k=1.40, Παράρτημα D: Συντελεστές μετατροπής, Απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα, Ευρετήριο.

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Συγγραφέας/είς: Schnoor J. €50.88

  Περιέχει: Εισαγωγικές έννοιες, Φαινόμενα μεταφοράς, Κινητική των χημικών αντιδράσεων, Προσομοίωση χημικής ισορροπίας, Ευτροφισμός λιμνών, Συμβατικοί ρύποι στους ποταμούς, Τοξικές οργανικές χημικές ουσίες, Προσομοίωση βαρέων μετάλλων, Ρύποι υπόγειων υδάτων, Ατμοσφαιρική εναπόθεση και βιοχημεία, Κλιματική αλλαγή και παγκόσμιοι κλιματικοί κύκλοι.

 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Συγγραφέας/είς: Παπαμίχος E., Χαραλαμπάκης Ν., €78.36

  Περιέχει: Τάση, Τροπή και Ιδιότητες Υλικών, Αξονική Φόρτιση, Καθαρή Κάμψη, Στρέψη, Ανάλυση Τάσεων, Κριτήρια Διαρροής, Ανάλυση Τάσεων, Τασικές Συναρτήσεις, Ελαστική Τεχνική θεωρία Αντοχής Δοκών, Παραμορφώσεις Δοκών – Εφαρμογές Ελαστικής Γραμμή, Ενεργειακές Μέθοδοι Γραμμικών Φορέων, Πλαστική Τεχνική Θεωρία Γραμμωτών Φορέων, Λυγισμός, Κέντρα και Ροπές Αδράνειας, Ιδιότητες Επίπεδων Επιφανειών, Ιδιότητες των Υλικών

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Συγγραφέας/είς: Beer F., Johnston R., DeWolf J., Mazurek D., €105.58

  Περιέχει: Εισαγωγή-Η έννοια της τάσης, Τάση και τροπή- Αξονική φόρτιση, Στρέψη, Καθαρή κάμψη, Ανάλυση και σχεδιασμός δοκών για αντοχή σε κάμψη, Διατμητικές τάσεις σε δοκούς και λεπτότοιχα μέλη, Μετασχηματισμοί τάσης και τροπής, Κύριες τάσεις υπό μία δεδομένη φόρτιση, Βέλος κάμψης δοκών, Υποστυλώματα-Λυγισμός, Ενεργειακές μέθοδοι.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Versteeg, Malalasekera, €41.42

  Περιέχει: Νόμοι διατήρησης της κίνησης ρευστών και οριακές συνθήκες, Η τύρβη και η μοντελοποίησή της, Η μέθοδος πεπερασμένων όγκων για προβλήματα διάχυσης, Η μέθοδος πεπερασμένων όγκων για προβλήματα συναγωγής-διάχυσης, Αλγόριθμοι επίλυσης για σύζευξη πίεσης-ταχύτητας σε μόνιμες ροές, Λύση διακριτοποιημένων εξισώσεων, Η μέθοδος πεπερασμένων όγκων για μη μόνιμες ροές, Εφαρμογή οριακών συνθηκών, Σφάλματα και αβεβαιότητα στη μοντελοποίηση με CFD, Μέθοδοι αντιμετώπισης πολύπλοκων γεωμετριών, Μοντελοποίηση της καύσης με CFD, Αριθμητικός υπολογισμός της μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία

 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. €46.54

  Περιέχει: Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Στοιχεία Αστρονομίας – Μετεωρολογίας – Ηλιακή Ενέργεια, Τοποθέτηση Φ/Β πλαισίων, Κατηγορίες Φ/Β Συστημάτων, Φωτοβολταϊκοί Συλλέκτες, Ηλεκτρικοί Συσσωρευτές (μπαταρίες), Ελεγκτές, Ρυθμιστές Φόρτισης – Εκφόρτισης Συσσωρευτών, Μετατροπείς, Βάσεις Στήριξης Φ/Β Συλλεκτών, Υπολογισμοί Φ/Β Εγκαταστάσεις, Μελέτη Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικά Συστήματα, Αιολική Ενέργεια – Ανεμογεννήτριες, Υβριδικά Συστήματα, Πίνακας Συμβόλων, Διαδικασία για Παραγωγή και Πώληση Ηλεκτρικής Ενεργείας, Πίνακες Υπολογισμού Ολικής Ενέργειας κ.α.

 • ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Συγγραφέας/είς: Πασαδάκης Ν. €17.11

  Περιέχει: Η Χημική Σύσταση του Πετρελαίου, Η Δημιουργία του Πετρελαίου, Τα Οργανογενή Ορυκτά Καύσιμα, Γεωχημική Αξιολόγηση Μητρικών Πετρωμάτων, Το Πετρέλαιο στους Ταμιευτήρες, Οι Βιοδείκτες, Το Χημικό Αποτύπωμα του Πετρελαίου στο Περιβάλλον

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Συγγραφέας/είς: Peters M., Timmerhaus K., West R., €56.76

  Περιέχει: Σχεδιασμός Χημικού Εργοστασίου, Σχεδιαστικές Θεωρήσεις, Ανάπτυξη Σχεδιασμού Διεργασιών, Σύνθεση & Ανάπτυξη Διαγράμματος Ροής, Χρήση Λογισμικού, Υπολογισμός Κόστους, Τόκος, Χρονική Αξία Χρημάτων, Φόροι & Πάγιες Χρεώσεις, Αποδοτικότητα, Εναλλακτικές Επενδύσεις & Αντικαταστάσεις, Βέλτιστος Σχεδιασμός & Στρατηγική Σχεδιασμού, Υλικά Κατασκευής, Γραπτές και Προφορικές Αναφορές Σχεδιασμού, Εξοπλισμός Χειρισμού Υλικών, Εξοπλισμός Αντιδραστήρων,Εξοπλισμός Μεταφοράς Θερμότητας, Εξοπλισμός Διαχωρισμού, Σχεδιασμός και Κόστος, Διεθνές Σύστημα SI, Δεδομένα Κόστους Βοηθητικού Εξοπλισμού, Προβλήματα Σχεδιασμού κ.α.

 • Εισαγωγή στο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Συγγραφέας/είς: Κούκος Ι. €48.07

  Περιέχει: Διαγράμματα Ροής, Εκτίμηση Κόστους, Συνολικό Κόστος Παραγωγής, Αντικείμενο και Δεδομένα Σχεδιασμού, Δομή και Σύνθεση Διεργασιών, Προκαταρκτική Σχεδίαση και Διαστασιολόγηση Εξοπλισμού, Δόμηση Δικτύων Εναλλαγής Θερμότητας με τη μέθοδο του κρίσιμου σημείου, Διαχωρισμός Πολυσυστατικών και Αζεοτροπικών Μιγμάτων με Κλασματική Απόσταξη, Έννοιες Βελτιστοποίησης Διεργασιών, Εφαρμογές Βελτιστοποίησης, Αρχές Προσομοίωσης και Προσομοιωτών Μόνιμης Κατάστασης, Εισαγωγή στον Προσομοιωτή HYSYS, GAMS, Θερμοφυσικές Ιδιότητες Επιλεγμένων Ουσιών,  Θερμοφυσικές Ιδιότητες Κορεσμένου Ατμού και Νερού, Αζεοτροπία Ενώσεων με το Νερό, Βασικές και Παράγωγες Si Μονάδες κ.α.

 • Εισαγωγή στη ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Λυμπεράτος Γερ., Παύλου Στ., €22.34

  Περιέχει: Στοιχεία Βιοχημείας και Μικροβιολογίας, Ισοζύγια Μάζας και Στοιχειομετρία Βιοαντιδράσεων, Κινητική Ενζυμικών Αντιδράσεων, Κινητική Ανάπτυξης Μικροβίων και Παραγωγής Μεταβολικών Προϊόντων, Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων – Ιδανικοί Βιοαντιδραστήρες, Ετερογενής Μικροβιακή Ανάπτυξη, Δομημένα Μοντέλα Μικροβιακής Ανάπτυξης, Μοντέλα Κατανεμημένων Παραμέτρων, Μικροβιακή Ανάπτυξη σε Πολλαπλά Περιοριστικά Συστατικά, Μικτές Καλλιέργειες Μικροοργανισμών, Διαχωρισμοί Βιοχημικών Διεργασιών.