Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 16

Ταξινόμηση:
 • Νέο
  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Συγγραφέας/είς: Μποζάνης Δ. Π. €62.32

  Περιέχει: Ι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ,  Βασικές Έννοιες, Κύριες τεχνικές σχεδιασμού αλγορίθμων, ΙΙ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ, Αναπαράσταση και Διαπέραση Γραφημάτων, Ελάχιστα Επικαλύπτοντα Δένδρα, Συντομότερα Μονοπάτια, Ροές Δικτύων, ΙΙΙ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Συμβολοσειρές, Αριθμητικοί Αλγόριθμοι, Ανταγωνιστική Ανάλυση, Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Δικτύων Υπολογιστών, ΙV:ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΛΟΤΗΤΑΣ, Θεωρία υπολογισμού πολυπλοκότητας, Ευρετικές τεχνικές, V: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, Βασικοί Γεωμετρικοί αλγόριθμοι, Γεωμετρικές δομές δεδομένων, VI: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Παράλληλοι αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι για Ιεραρχίες μνήμης, VII: ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, Προβλήματα στις τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης αλγορίθμων, Προβλήματα στα γραφήματα, Δισεπίλυτα προβλήματα, VIII: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, Απαραίτητες μαθηματικές έννοιες και τύποι, βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • Νέο
  ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Συγγραφέας/είς: Hoffer J., Ramesh V., Topi Heiki, €65.50

  Περιέχει: Το πλαίσιο διαχείρισης βάσεων δεδομένων, Το περιβάλλον και η διαδικασία ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, Ανάλυση βάσεων δεδομένων, Μοντελοποίηση δεδομένων στον οργανισμό, Το εκτεταμένο μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, Σχεδίαση βάσεων δεδομένων, Λογική σχεδίαση βάσεων δεδομένων και το σχεσιακό μοντέλο, Φυσική σχεδίαση και απόδοση βάσεων δεδομένων, Υλοποίηση, Εισαγωγή στην SQL, Προχωρημένη SQL, Ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων, Οργανωμένη αποθήκευση δεδομένων, Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων, Ποιότητα και ολοκλήρωση δεδομένων, Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων, Αντικειμενοστρεφής μοντελοποίηση δεδομένων, Χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων για τη διατήρηση αντικειμένων, Παράρτημα Α: Εργαλεία και σημειογραφία μοντελοποίησης δεδομένων, Παράρτημα Β: Ανώτερες κανονικές μορφές, Παράρτημα Γ: Δομές δεδομένων, Γλωσσάριο Συντομογραφιών, Γλωσσάριο όρων, Λεξικό όρων, Ευρετήριο όρων

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συγγραφέας/είς: Lethbridge T.C., Laganier R., €39.85

  Περιέχει: Λογισμικό και Μηχανική Λογισμικού, Κριτική άποψη της αντικειμενοστρέφειας, Στηρίζοντας την ανάπτυξη λογισμικού σε επαναχρησιμοποιήσιμη τεχνολογία, Απαιτήσεις ανάπτυξης, Μοντελοποίηση με κλάσεις, Χρησιμοποίηση σχεδιαστικών προτύπων, Επικεντρώνοντας την προσοχή στους χρήστες και στις εργασίες τους, Μοντελοποίηση αλληλεπιδράσεων & συμπεριφοράς, Αρχιτεκτονική και σχεδίαση λογισμικού, Έλεγχος και επιθεώρηση για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας, Διαχείριση της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού, Σύνοψη, Σύνοψη των εννοιών UML που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βιβλίο, Σύνοψη των τύπων εγγράφων που προτείνονται σε αυτό το βιβλίο, Περιγραφές συστημάτων, Λεξικό όρων, Ευρετήριο όρων.

 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Συγγραφέας/είς: Ηλιάδης Λ., Παπαλεωνίδας Α., €38.96

  Περιέχει: Περί Ευφυΐας, Ασαφής Λογική, Ευφυή Συστήματα Ασαφούς Λογικής, Συστήματα Κανόνων-Έμπειρα Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα Ασαφούς Λογικής, Μεθοδολογίες Αξιολόγησης Έμπειρων Συστημάτων, Κελύφη-Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Έμπειρων Συστημάτων LEONARDOCLIPS, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Ανάπτυξη Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στο Περιβάλλον MATLAB, Μη Κατευθυνόμενη Μηχανική Μάθηση, Πολυπρακτορικά Συστήματα Το Σύστημα Ευφυών Πρακτόρων AID, Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (SUPPORTVECRORMACHINES), Δεδομένα-Ασκήσεις, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συγγραφέας/είς: Μποζάνης Δ. Π. €37.90

  Περιέχει: Ι Εισαγωγικά-Βασικές Δομές Δεδομένων, Εισαγωγικά, Βασικές Δομές Δεδομένων, ΙΙ Ταξινόμηση-Στατιστικά Τάξεως,  Εισαγωγή στην ταξινόμηση, Συγκριτικοί Αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι Κατανομής, Επιλογή, ΙΙΙ Ισοζυγισμένα Δένδρα Αναζητήσεως, Δένδρα Αναζητήσεως, Δένδρα AVL, Δένδρα-(a, b), Ερυθρόμαυρα Δένδρα, IVΚατακερματισμός, Βασικές Έννοιες, Κατακερματισμός με Ανοικτή ή Ελεύθερη Διευθυνσιοδότηση, Τέλειος Κατακερματισμός, Επεκτάσιμος Κατακερματισμός, VΔομές Λεξικού Βασισμένες στην Εσωτερική Αναπαράσταση, Ψηφιακά Δένδρα, Δένδρα vanEmdeBoas, VIΈνωση και Έυρεση σε Ξένα Σύνολα, Ξένα Σύνολα και Διαχείρισή τους, Επεκτάσεις στην Διαχείριση Ξένων Συνόλων, VIIΠροχωρημένες Δομές Λεξικού, Τυχαίες Δομές Λεξικού, Δομές Λεξικού Επιμερίσεως ή Τοκοχρεωλυσίου, VIII Ουρές Προτεραιότητας, Δυωνυμικές Ουρές, Μονοεδρικές Ουρές Προτεραιότητας, Παράρτημα Ι Βασικοί Μαθηματικοί Τύπο και Ορισμοί, Παράρτημα ΙΙ Αναδρομικές Σχέσεις, Παράρτημα ΙΙΙ Επισκόπηση στην Java, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συγγραφέας/είς: Βen-Αri M. €22.93

  Περιέχει: Τι είναι ο Προγραμματισμός Ταυτοχρονισμού (ΠΤ), Η αφαίρεση του Προγραμματισμού με Ταυτοχρονισμό, Πρόβλημα του Κρίσιμου Τομέα (ΚΤ), Επαλήθευση Προγραμμάτων Ταυτοχρονισμού, Προηγμένοι αλγόριθμοι για το πρόβλημα του Κρίσιμου Τομέα ((ΚΤ)Π, Σηματοφορείς (semaphores), Επιτηρητές (monitors), Κανάλια, Χώροι πλειάδων, Κατανεμημένοι αλγόριθμοι, Καθολικές ιδιότητες, Συναίνεση, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (Real-TimeSystems), Παράρτημα, Βιβλιογραφία.

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συγγραφέας/είς: Βερύκιος Β. Σ. €11.00

  Περιέχει: Μοντέλα Δεδομένων, Αρχιτεκτονική ΣΒΔ, Ανεξαρτησία και Γλώσσες, Κύκλος Ζωής μιας Εφαρμογής ΒΔ, Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΜΟΣ), Εκτεταμένο ΜΟΣ, Εννοιολογική Σχεδίαση με ΜΟΣ και ΕΟΣ, Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων, Λογικός Σχεδιασμός ΒΔ, Σχεσιακή Άλγεβρα, Ορισμός Σχημάτων και Περιορισμών με την SQL, Επερωτήσεις και Ενημέρωση Δεδομένων στην SQL, Το ΣΔΒΔ MySQL, Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συγγραφέας/είς: Ramakrishnan R., Gehrke J., €65.83

  Περιέχει: Μια Επισκόπηση των Συστημάτων των Βάσεων Δεδομένων, Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Βάσεων Δεδομένων, Το Σχεσιακό Μοντέλο, Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός, SgL: Αιτήματα, Περιορισμοί, Εναύσματα, Ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Επισκόπησης της Αποθήκευσης και Ευρετηριοποίησης, Δενδρικά Ευρετήρια, Ευρετήρια Κατακερματισμού, Επισκόπηση του Υπολογισμού Αιτημάτων, Εξωτερική Ταξινόμηση, Υπολογισμός Σχεσιακών Τελεστών, Ένας τυπικός Βελτιστοποιητής Σχεσιακών Αιτημάτων, Επισκόπηση της Διαχείρησης Συναλλαγών, Έλεγχος Ταυτοχρονισμού, Επαναφορά από Βλάβη, Σχεδιασμός και Ρύθμιση της Φυσικής Βλάβης Δεδομένων, Ασφάλεια και Εξουσιοδότηση, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Αντικειμένων, Επαγωγικές Βάσεις Δεδομένων, Οργανομένη Αποθήκευση Δεδομένων και Υποστήριξη Αποφάσεων, Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάκτηση Πληροφοριών και Δεδομένα ΧΜL, Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων, Το Λογισμικό MINIBASE.

 • ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Συγγραφέας/είς: Levitin A. €45.16

  Περιέχει: Αλγόριθμοι, Αποδοτικότητα Αλγορίθμων, Ωμή Βία, Διαίρεση – και – Κυριαρχία, Μείωση -και- Κυριαρχία, Μετασχηματισμός -και- κυριαρχία, Χωρικοί και Χρονικοί Συμβιβασμοί, Δυναμικός Προγραμματισμός, Τεχνική Απληστίας, Επαναληπτική Βελτίωση, Περιορισμοί Αλγοριθμικής Ισχύος, Αντιμετωπίζοντας τους περιορισμούς της Αλγοριθμικής Ισχύος, Εισαγωγή στις Αναδρομικές Σχέσεις, Υποδείξεις για τις λύσεις των ασκήσεων.κ.α.

 • ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Συγγραφέας/είς: Παπαρρίζος Κ. €37.16

  Περιέχει: Εισαγωγικές Έννοιες, Επαναληπτικοί Αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι: Διαίρει και Βασίλευε, Μια Συλλογή Δομών Δεδομένων, Αριθμητικοί Αλγόριθμοι & Κρυπτογραφία,Αλγόριθμοι Διάσχισης Γραφημάτων, Αλγόριθμοι Δικτύων, Δυναμικός και Γραμμικός Προγραμματισμός, Ροές σε Δίκτυα, Θεωρία ΝΡ-Πληρότητας, Μαθηματικό Υπόβαθρο, Υπολογιστικές Μελέτες κ.α.

 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ Συγγραφέας/είς: Μποζάνης Δ. Π. €31.34

  Περιέχει: Μαθηματικές Έννοιες, Έννοιες Αλγοριθμηκής Ανάλυσης, Τεχνικές Σχεδίασης, Διαίρει και Βασίλευε, Δυναμικός Προγραμματισμός, Απληστία, Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Αναπαράσταση και Διαπέραση Γραφημάτων, Ελάχιστα Επικαλύπτοντα δέντρα, Συντομότερα μονοπάτια, Ροές Δικτύων, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Προσεγγίσεε-Ευρετικές Τεχνικές, Μαθηματικοί Τύποι και Ορισμοί, Βασική Ορολογία Γραφημάτων – Δομών Δεδομένων.

 • -%
  OFFER
  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Συγγραφέας/είς: Μποζάνης Δ. Π. €33.14 €26.50

  Περιέχει: Τεχνικές Σχεδιασμού & Αναλύσεως Αλγορίθμων, Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Αναπαράσταση και Διαπέραση Γραφημάτων, Ελάχιστα Επικαλύπτοντα Δέντρα, Συντομότερα Μονοπάτια, Ροές Δικτύων, Αλγοριθμικά Διαδικτύου, Συμβολοσειρές, Αριθμητικοί Αλγόριθμοι, Ανταγωνιστική Ανάλυση, Κατανεμημένοι Αλγόριθμοι Δικτύων Υπολογιστών, Κλάσεις Πολυπλοκότητας, Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας, Ευρετικές Τεχνικές, Υπολογιστική Γεωμετρία, Βασικοί Γεωμετρικοί Αλγόριθμοι, Γεωμετρικές Δομές Δεδομένων, Παράληλλοι Αλγόριθμοι, Αλγόριθμοι για Ιεραρχίες Μνήμης, Στοιχεία Άλγεβρας κ.α.