Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Προβάλλονται και τα 12 αποτελέσματα

Ταξινόμηση:
 • Νέο
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Συγγραφέας/είς: Πολύζος Σεραφείμ €68.68

  Περιέχει: Στοιχεία από τη Νομοθεσία και τη διαδικασία Κατασκευής των Δημοσίων Έργων, Οργάνωση και Διοίκηση Εργοταξίων, Χρονικός Προγραμματισμός των Έργων, Διαχείριση της Ποιότητας στα Έργα, Τα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και οι Συμβάσεις Παραχώρησης, Εισαγωγή στη Χρηματοδοτική Μίσθωση, Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Επίλυση Προβλημάτων Βελτιστοποίησης Παραγωγής με τη Μέθοδο Simplex, Η Έναρξη και η Σύγκλιση της Μεθόδου Simplex, Άλλα θέματα σχετικά με τη Μέθοδο simplex, Το Δυϊκό Πρόβλημα, Το Πρόβλημα της Μεταφοράς, Το Πρόβλημα των Αναθέσεων, Παραδείγματα Εφαρμογής του Γ.Π. στη Διαχείριση των Έργων, Μη γραμμικός Προγραμματισμός, Ανάλυση του Προγράμματος Primavera P6 Professional R15.2, Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Ms Project 13, Ευρετήριο.

 • Νέο
  ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 2η Συγγραφέας/είς: Προβατίδης Χριστόφορος Γ. €94.73

  Περιέχει: Εισαγωγή, Στοιχεία θεωρίας Ελαστικότητας, Απλοποίηση ελαστικών φορέων-Υποθέσεις Μετατοπίσεων, Πεπερασμένα στοιχεία σε μονοδιάστατους φορείς, Συναρτήσεις σχήματος (μορφής) σε προβλήματα δύο και τριών διαστάσεων, Σχέση CAD/CAE, Προβλήματα ελαστικότητας, Πλάκες και κελύφη, Δυναμική ανάλυση κατασκευών, Μέθοδος GALERKIN & Μέθοδος σταθμισμένων υπολοίπων, Προβλήματα πεδίου, Προβλήματα ακουστικής, Λυγισμός-Πτύχωση κατασκευών, Μη γραμμική ανάλυση κατασκευών, Δομή προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων, Προχωρημένα θέματα πεπερασμένων στοιχείων, Λυμένες ασκήσεις εμπέδωσης ύλης, Κατευθυντήριες γραμμές στη χρήση του προγράμματος ANSYS, Μη-πλεγματικές μέθοδοι, Η μέθοδος τη ταξιθεσίας (collocation), Το περιβάλλον MATLAB, Βασικές εξισώσεις υπολογιστικής μηχανικής, Ευρετήριο.

 • ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Πεπερασμένα Στοιχεία, Ισογεωμετρικά Στοιχεία, Συνοριακά Στοιχεία Συγγραφέας/είς: Προβατίδης Χριστόφορος Γ. €105.42

  Περιέχει: Οι ηλεκτρονικές υπολογιστές στην υπηρεσία του μηχανικού, Άλγεβρα μητρώων με χρήση Η/Υ, Δομή προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων και γλώσσες προγραμματισμού, Αυτοδύναμοι κώδικες πεπερασμένων στοιχείων στατικής ανάλυσης γραμμικών (μονοδιάστατων) φορέων, Αυτοδύναμοι κώδικες πεπερασμένων στοιχείων δυναμικής ανάλυσης γραμμικών (μονοδιάστατων) φορέων, Αυτοδύναμοι κώδικες πεπερασμένων στοιχείων σε δισδιάστατα προβλήματα πεδίου, Αυτοδύναμοι κώδικες πεπερασμένων στοιχείων σε προβλήματα επίπεδης ελαστικότητας, Αυτοδύναμοι κώδικες πεπερασμένων στοιχείων για τρισδιάστατα προβλήματα, Αυτοδύναμοι κώδικες πεπερασμένων στοιχείων πλακών και κελύφων σε κάμψη, Ανισοτροπικοί και ορθοτροπικοί φορείς, Λογισμικό μακροστοιχείων τύπου CAD και ισογεωμετρικής ανάλυσης, κώδικες αυτόματης γένεσης πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων, Η μέθοδος των συνοριακών στοιχείων για μηχανικούς, Η μέθοδος των συνοριακών στοιχείων στις τρεις διαστάσεις, Σύζευξη πεπερασμένων στοιχείων και συνοριακών στοιχείων, Κώδικες μη-γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων και συνοριακών στοιχείων, Προσαρμοστικά πεπερασμένα στοιχεία, Βελτιστοποίηση χωρίς περιορισμούς, Βελτιστοποίηση με περιορισμούς, Βέλτιστα κριτήρια και συναφείς μέθοδοι, Βελτιστοποίηση σχήματος και τοπολογίας, Παράρτημα 1: Εισαγωγή Οριακών Συνθηκών, Παράρτημα 2: Μονοδιάστατη ολοκλήρωση GAUSS για λογαριθμικού τύπου Συναρτήσεις, Ευρετήριο.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Συγγραφέας/είς: Καραβεζύρογλου-Βέμπερ Μαρία €26.46

  Περιέχει: Εισαγωγή, Υλικά, Φορτίσεις Κατασκευών, Διαστασιολόγηση, Συμπαγείς Πλάκες, Δοκοί, Πλακοδοκοί, Θλιβόμενα Στοιχεία Χωρίς Κίνδυνο Λυγισμού, Οριακή Κατάσταση Αστοχίας από Παραμορφώσεις του Φορέα (Λυγισμός), Θεμελιώσεις Κατασκευών, Παραδείγματα Διαστασιολόγησης, Ευρετήριο.

 • ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Συγγραφέας/είς: Προβατίδης Χριστόφορος Γ. €72.25
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Συγγραφέας/είς: Μουτσοπούλου Α., Μέρκου Ε., Γεωργαντζιά Δ., €20.67

  Περιέχει: Σύγχρονος Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κτιρίων, Ισοδύναμη Στατική Μέθοδο, Σχεδιασμός Υποστυλωμάτων, Σχεδιασμός Δοκαριών, Σχεδιασμός Δομικών Κατασκευών Σύμφωνα με τον ΕΑΚ, Άσκηση Επίλυσης με τον Ευροκώδικα για Σχεδιασμό Δοκαριών και Υποστυλωμάτων, Παράρτημα, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Συγγραφέας/είς: Παπαμίχος E., Χαραλαμπάκης Ν., €78.36

  Περιέχει: Τάση, Τροπή και Ιδιότητες Υλικών, Αξονική Φόρτιση, Καθαρή Κάμψη, Στρέψη, Ανάλυση Τάσεων, Κριτήρια Διαρροής, Ανάλυση Τάσεων, Τασικές Συναρτήσεις, Ελαστική Τεχνική θεωρία Αντοχής Δοκών, Παραμορφώσεις Δοκών – Εφαρμογές Ελαστικής Γραμμή, Ενεργειακές Μέθοδοι Γραμμικών Φορέων, Πλαστική Τεχνική Θεωρία Γραμμωτών Φορέων, Λυγισμός, Κέντρα και Ροπές Αδράνειας, Ιδιότητες Επίπεδων Επιφανειών, Ιδιότητες των Υλικών

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ Συγγραφέας/είς: Παντελάκης Σπ. Γ, Τσερπές Κ. Ι., €19.23

  Περιέχει: Εισαγωγή, Ατομική Δομή των Υλικών, Δομή των Μεταλλικών Υλικών, Μηχανισμοί Σκλήρυνσης της Μικροδομής, Δομή των Σύνθετων Υλικών, Μηχανική Συμπεριφορά: Ορισμός και Βασικές Θεωρήσεις, Βασικές Αρχές της Ελαστικότητας και Βισκοελαστικότητας, Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών σε Μονοαξονική Ψευδοστατική Καταπόνηση, Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθετων Υλικών σε Μονοαξονικά Ψευδοστατικά Φορτία, Μηχανικές Δοκιμές στα Μεταλικά Υλικά, Εισαγωγή στην Πλαστικότητα, Μηχανικές Δοκιμές στα Σύνθετα Υλικά, Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών σε Μεταβαλλόμενα Φορτία-Κόπωση, Μηχανική Συμπεριφορά Σύνθετων Υλικών σε Μεταβαλλόμενα Φορτία, Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών σε Υψηλές Θερμοκρασίες, Επίδραση της Διάβρωσης στη Μηχανική Συμπεριφορά Μεταλλικών Υλικών & Δομών, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ AUTOCAD ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Συγγραφέας/είς: Κάππος Γ. €50.53

  Περιέχει: Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD, Τα Πρώτα μας Βήματα στη Σχεδίαση, Η Οργάνωση του Σχεδίου μας, Βασικές Τεχνικές Σχεδίασης, Προηγμένες Τεχνικές Σχεδίασης, Κείμενα, Διαστάσεις, Διαγραμμίσεις, και Πληροφορίες, Τρισδιάστατη Σχεδίαση, Εκτύπωση του Σχεδίου, Φωτορεαλισμός και Κίνηση, Δουλεύοντας με το CADware, Το συνοδευτικό CD και πώς να το χρησιμοποιήσετε, Ευρετήριο.

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Γεωργόπουλος Γ. €17.38

  Περιέχει: Τοπογραφία, Βασικές Έννοιες, Στοιχεία από τη Θεωρία Σφαλμάτων, Απλά Τοπογραφικά Όργανα, Γηπεδομετρία, Μετρήσεις Γωνιών-Μηκών, Βασικά Προβλήματα, Τριγωνισμός, Πολυγωνομετρία, Υψομετρία, Αποτυπώσεις, Χαράξεις – Ογκομετρήσεις, Εφαρμογές, κλπ.

 • Γεωχωροπληροφορική ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Συγγραφέας/είς: Χατζόπουλος Ι. €61.06

  Περιέχει: Συστήματα Αναφοράς-Προβολές, Τοπογραφικά Όργανα και Γεωμετρία Συντεταγμένων, Συμβατική Κατασκευή Τοπογραφικού Χάρτη, Σχεδίαση και Αναπαραγωγή Θεματικού Χάρτη, Ψηφιακή Τοπογραφία – ΣΓΠ-GIS, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Τοπογραφία με GPS, Tοπογραφία με μεθόδους Φωτογραμμετρίας, Τοπογραφία με μεθόδους Τηλεσκόπησης, Η Τεχνολογία του Λίνταρ (Lidar), Ραντάρ Απλού και Σύνθετικού Διαφράγματος – Συμβολομετρία, Η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων,

 • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Παπαμίχος E. €5.10

  Περιέχει: Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Ασκήσεις κ.α.