Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 46

Ταξινόμηση:
 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Γεωργόπουλος Γ. €31.70

  Περιέχει: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, Εισαγωγή, Συστήματα αναφοράς, Στοιχεία από τη θεωρία σφαλμάτων, Βασικά προβλήματα στο επίπεδο, Υπολογισμοί στη σφαίρα, ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, Μετρήσεις γωνιών, Μετρήσεις μηκών, Υψομετρία, Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού, ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Γεωδιατικά δίκτυα ελέγχου, Πολυγωνομετρία, Αποτυπώσεις, Χαράξεις τεχνικών έργων, Υπολογισμοί εμβαδών-όγκων, Ανίχνευση – παρακολούθηση παραμορφώσεων περιορισμένου πεδίου, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Κούγκολος Αθ. €27.03

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ, Η ατμόσφαιρα, Ρύπανση της ατμόσφαιρας, Μέθοδοι καθαρισμού αερολυμάτων, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ, Νερό, Οικοτοξολογία-Υδατική τοξικολογία, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γενικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων, Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Εισαγωγή στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Συλλογή απορριμμάτων, Υγειονομική ταφή, Επιλεκτική συλλογή-ανακύκλωση, Βιομηχανικές μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων, Βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ραδιενέργεια και ραδιενεργά απόβλητα, Λεξιλόγιο Αγγλικών όρων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Συγγραφέας/είς: Moritz H. Wellenhof, Hofman Bernhard, €26.33

  Περιέχει: Θεμελιώδεις Αρχές της θεωρίας δυναμικού, Πεδίο βαρύτητας της γης, Αναγωγή βαρύτητας, Υψόμετρα, Η γεωμετρία της γης, Πεδίο βαρύτητας στο εξωτερικό της γης, Διαστημικές μέθοδοι, Σύγχρονες απόψεις για τον προσδιορισμό της Μορφής της γης, Στατικές μέθοδοι στη φυσική γεωδαισία, Ελαχιστοτετραγωνική σημειακή προσαρμογή, Υπολογιστικές μέθοδοι, Ευρετήριο.

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Συγγραφέας/είς: Schnoor J. €50.88

  Περιέχει: Εισαγωγικές έννοιες, Φαινόμενα μεταφοράς, Κινητική των χημικών αντιδράσεων, Προσομοίωση χημικής ισορροπίας, Ευτροφισμός λιμνών, Συμβατικοί ρύποι στους ποταμούς, Τοξικές οργανικές χημικές ουσίες, Προσομοίωση βαρέων μετάλλων, Ρύποι υπόγειων υδάτων, Ατμοσφαιρική εναπόθεση και βιοχημεία, Κλιματική αλλαγή και παγκόσμιοι κλιματικοί κύκλοι.

 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ. €46.54

  Περιέχει: Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Στοιχεία Αστρονομίας – Μετεωρολογίας – Ηλιακή Ενέργεια, Τοποθέτηση Φ/Β πλαισίων, Κατηγορίες Φ/Β Συστημάτων, Φωτοβολταϊκοί Συλλέκτες, Ηλεκτρικοί Συσσωρευτές (μπαταρίες), Ελεγκτές, Ρυθμιστές Φόρτισης – Εκφόρτισης Συσσωρευτών, Μετατροπείς, Βάσεις Στήριξης Φ/Β Συλλεκτών, Υπολογισμοί Φ/Β Εγκαταστάσεις, Μελέτη Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικά Συστήματα, Αιολική Ενέργεια – Ανεμογεννήτριες, Υβριδικά Συστήματα, Πίνακας Συμβόλων, Διαδικασία για Παραγωγή και Πώληση Ηλεκτρικής Ενεργείας, Πίνακες Υπολογισμού Ολικής Ενέργειας κ.α.

 • ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Συγγραφέας/είς: Πασαδάκης Ν. €17.11

  Περιέχει: Η Χημική Σύσταση του Πετρελαίου, Η Δημιουργία του Πετρελαίου, Τα Οργανογενή Ορυκτά Καύσιμα, Γεωχημική Αξιολόγηση Μητρικών Πετρωμάτων, Το Πετρέλαιο στους Ταμιευτήρες, Οι Βιοδείκτες, Το Χημικό Αποτύπωμα του Πετρελαίου στο Περιβάλλον

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Συγγραφέας/είς: Κουρτίδης Κ. €15.55

  Περιέχει: Το γεωσύστημα, Χημεία διαλυμάτων και χημεία οξειδοαναγωγής τα μαθηματικά προσομοίωσης βιογεωχημικών κύκλων, Ο κύκλος του θείου, Ο κύκλος του άνθρακα, Ο παγκόσμιος κύκλος, Ο παγκόσμιος κύκλος του φωσφόρου, Ο κύκλος του oξυγόνου, Ανασκόπηση των ανθρωπίνων επεμβάσεων στους παγκόσμιους βιογεωχημικούς κύκλους.

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ, Θεωρία και Εφαρμογές Συγγραφέας/είς: Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χρ., €16.03

  Περιέχει: Αφθονία Πληθυσμού, Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού, Τροφικές Συνήθειες, Προστασία Απειλούμενων Ειδών, Κάρπωση Θηραματικών Ειδών, Έλεγχος Ανεπιθύμητων Ειδών, Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στην Άγρια Πανίδα.

 • ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ, Μετατόπιση & Μεταφορά Δασικών Προϊόντων Συγγραφέας/είς: Δρόσος Β., Καραγιάννης Ε., Δούκας Α., €59.78

  Περιέχει: Διάνοιξη Δάσους, Μέθοδοι Εκτίμησης του Βαθμού, Μετατόπιση-Μεταφορά Δασικών Προϊόντων, Εκμηχάνιση, Μέθοδοι-Μέσα και Εγκαταστάσεις, Μετατόπιση, Επίγεια Μετατόπιση, Ημιεναέρια-Εναέρια και Υδάτινη Μετατόπιση, Επίγεια και Εναέρια Μεταφορά του Ξύλου, Υδάτινη Μεταφορά, Μετατόπιση & Μεταφορά του Ξύλου με Ελκυστήρες (απλοί & αρθρωτοί), Ελικόπτερα & Αερόστατα. Είδη Σχοινιοσυστημάτων & Αρχές Λειτουργίας τους. Μετακινούμενοι Σχοινιογερανοί & Τρόποι Εγκατάστασης & Λειτουργίας τους, κ.α.

 • ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Συγγραφέας/είς: Δρόσος Β., Δούκας Α., €34.81

  Περιέχει: Δασική Οδοποιία και Φυσικό Περιβάλλον, Μελέτη Δασικού δρόμου με Οπτικομηχανικά Μέσα και Μεθόδους, Μελέτη με Ηλεκτρονικά Μέσα και Μεθόδους, Κατασκευή Τεχνικών Έργων, Δασική Οδοποιία και Φυσικό Περιβάλλον.

 • ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Συγγραφέας/είς: Ψιλοβίκος A. €21.97

  Περιέχει: Ιζηματογενείς κόκκοι, Μηχανισμοί μεταφοράς των ιζημάτων, Δομή των ιζημάτων, Ιζηματογενή αποθετικά περιβάλλοντα και μοντέλα ιζηματογένεσης, Μη κλαστική ιζηματογένεση, Iζηματογενής τεκτονική, Iζηματογενείς φάσεις, Εφαρμοσμένη ιζηματολογία, Εφαρμοσμένες εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης κλαστικών ιζημάτων.

 • Προβλήματα ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Δημόπουλος Γ., Μακεδών Θ., €18.27

  Περιέχει: Στοιχεία Βραχομηχανικής και Μηχανική Συμπεριφορά της Βραχόμαζας, Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές, Τεχνητά Πρανή, Γεωλογικά Προβλήματα σε Τεχνικά Έργα.