Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 36

Ταξινόμηση:
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Κούγκολος Αθ. €27.03

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ, Η ατμόσφαιρα, Ρύπανση της ατμόσφαιρας, Μέθοδοι καθαρισμού αερολυμάτων, ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ, Νερό, Οικοτοξολογία-Υδατική τοξικολογία, ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, Γενικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων, Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Εισαγωγή στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Συλλογή απορριμμάτων, Υγειονομική ταφή, Επιλεκτική συλλογή-ανακύκλωση, Βιομηχανικές μέθοδοι διαχείρισης απορριμμάτων, Βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα, Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ραδιενέργεια και ραδιενεργά απόβλητα, Λεξιλόγιο Αγγλικών όρων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Συγγραφέας/είς: Schnoor J. €50.88

  Περιέχει: Εισαγωγικές έννοιες, Φαινόμενα μεταφοράς, Κινητική των χημικών αντιδράσεων, Προσομοίωση χημικής ισορροπίας, Ευτροφισμός λιμνών, Συμβατικοί ρύποι στους ποταμούς, Τοξικές οργανικές χημικές ουσίες, Προσομοίωση βαρέων μετάλλων, Ρύποι υπόγειων υδάτων, Ατμοσφαιρική εναπόθεση και βιοχημεία, Κλιματική αλλαγή και παγκόσμιοι κλιματικοί κύκλοι.

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Συγγραφέας/είς: Κουρτίδης Κ. €15.55

  Περιέχει: Το γεωσύστημα, Χημεία διαλυμάτων και χημεία οξειδοαναγωγής τα μαθηματικά προσομοίωσης βιογεωχημικών κύκλων, Ο κύκλος του θείου, Ο κύκλος του άνθρακα, Ο παγκόσμιος κύκλος, Ο παγκόσμιος κύκλος του φωσφόρου, Ο κύκλος του oξυγόνου, Ανασκόπηση των ανθρωπίνων επεμβάσεων στους παγκόσμιους βιογεωχημικούς κύκλους.

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ, Θεωρία και Εφαρμογές Συγγραφέας/είς: Μπακαλούδης Δ., Βλάχος Χρ., €16.03

  Περιέχει: Αφθονία Πληθυσμού, Ρυθμός Αύξησης Πληθυσμού, Τροφικές Συνήθειες, Προστασία Απειλούμενων Ειδών, Κάρπωση Θηραματικών Ειδών, Έλεγχος Ανεπιθύμητων Ειδών, Ανθρωπογενείς Επιδράσεις στην Άγρια Πανίδα.

 • ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΥΣ, Μετατόπιση & Μεταφορά Δασικών Προϊόντων Συγγραφέας/είς: Δρόσος Β., Καραγιάννης Ε., Δούκας Α., €59.78

  Περιέχει: Διάνοιξη Δάσους, Μέθοδοι Εκτίμησης του Βαθμού, Μετατόπιση-Μεταφορά Δασικών Προϊόντων, Εκμηχάνιση, Μέθοδοι-Μέσα και Εγκαταστάσεις, Μετατόπιση, Επίγεια Μετατόπιση, Ημιεναέρια-Εναέρια και Υδάτινη Μετατόπιση, Επίγεια και Εναέρια Μεταφορά του Ξύλου, Υδάτινη Μεταφορά, Μετατόπιση & Μεταφορά του Ξύλου με Ελκυστήρες (απλοί & αρθρωτοί), Ελικόπτερα & Αερόστατα. Είδη Σχοινιοσυστημάτων & Αρχές Λειτουργίας τους. Μετακινούμενοι Σχοινιογερανοί & Τρόποι Εγκατάστασης & Λειτουργίας τους, κ.α.

 • ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ Συγγραφέας/είς: Δρόσος Β., Δούκας Α., €34.81

  Περιέχει: Δασική Οδοποιία και Φυσικό Περιβάλλον, Μελέτη Δασικού δρόμου με Οπτικομηχανικά Μέσα και Μεθόδους, Μελέτη με Ηλεκτρονικά Μέσα και Μεθόδους, Κατασκευή Τεχνικών Έργων, Δασική Οδοποιία και Φυσικό Περιβάλλον.

 • ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Συγγραφέας/είς: Ψιλοβίκος A. €21.97

  Περιέχει: Ιζηματογενείς κόκκοι, Μηχανισμοί μεταφοράς των ιζημάτων, Δομή των ιζημάτων, Ιζηματογενή αποθετικά περιβάλλοντα και μοντέλα ιζηματογένεσης, Μη κλαστική ιζηματογένεση, Iζηματογενής τεκτονική, Iζηματογενείς φάσεις, Εφαρμοσμένη ιζηματολογία, Εφαρμοσμένες εργαστηριακές μέθοδοι ανάλυσης κλαστικών ιζημάτων.

 • ΑΒΑΘΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Συγγραφέας/είς: Κελεσίδης Β. €39.37

  Περιέχει: Μέτρα Ασφαλείας κατά τη Διάνοιξη Γεώτρησης, Γεωτρήσεις Δειγματοληψίας για Μεταλλευτική Έρευνα, Τύποι Γεωτρυπάνων, Τεχνικές Γεωτρήσεων, Γεωτρήσεις Δειγματοληψίας για Γεωτεχνικές Εφαρμογές, Δειγματολήπτες, Γεωτρήσεις Διατρημάτων (Blasthole Drilling), Καταγραφές Γεωτρήσεων, Υποθαλάσσιες Δειγματοληψίες, Γεωτρήσεις Δειγματοληψίας, Δειγματοληψία Ρηγμάτων, Υδρογεωτρήσεις, Γεωτρήσεις Δειγματοληψίας για Περιβαλλοντικούς Σκοπούς, Γεωτρήσεις Γεωθερμίας, Ρευστά Γεωτρήσεων, Πρόβλεψη Διατρησιμότητας Πετρωμάτων.

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Προστασία & Εκπαίδευση Συγγραφέας/είς: Θεμέλαρου Σ., Πανέτσος Λ., Πανέτσος Σπ., €19.14

  Περιέχει: Το Φυσικό Περιβάλλον, Χλωρίδα και Βλάστηση, Οικολογικά Συστήματα, Περιβαλλοντική – Οικολογική Κρίση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Το Περιβάλλον των Αστικών Κέντρων, Νομοθεσία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Οδηγός Νομοθεσίας για τη Προστασία του Περιβάλλοντος.

 • ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Καλαβρουζώτης Ι. €17.81

  Περιέχει: Έδαφος, Γεωλογία του Εδάφους, Φυσικές και Χημικές Ιδιότητες των Εδαφών, Οργανική Ουσία, Γονιμότητα Εδάφους, Ρύπανση Εδαφών, Επαναχρησιμοποίηση Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων, Εφαρμογή της Επαναχρησιμοποίησης στα Εδάφη, Ερημοποίηση, Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης, Εδαφών

 • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Συγγραφέας/είς: Μπουντίνας K., Λεζκίδου M., €19.59

  Περιέχει: Πλαστικά Απορρίμματα, Πλαστική Συσκευασία & Περιβάλλον, Ανακύκλωση Πλαστικών Απορριμμάτων, Τεχνολογία Ανακύκλωσης Πλαστικών, Πρωτογενής Ανακύκλωση, Διεργασία Recyclingplas, Ανακύκλωση Θερμοσκληρυνόμενων Πλαστικών Προϊόντων, Ανακύκλωση Μηχανικών Πλαστικών/Πλαστικών μη Οικιακών Εφαρμογών & Ακρυλικών, Τρόφιμα & Ανακυκλωμένη Πλαστική Συσκευασία, Αποικοδομήσιμα Πλαστικά, Οικονομική Βιωσιμότητα Ανακύκλωσης των Πλαστικών Απορριμμάτων κ.α.

 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΞΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Γκέκας Β., Φραντσεσκάκη Ν., Κατσίβελα Ελ., €21.59

  Περιέχει: Νοσοκομειακά Απόβλητα, Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα, Κοινοτικές οδηγίες, Διαχείριση & Τεχνολογίες Επεξεργασίας Τοξικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Αντιμετώπιση Τοξικών & Επικινδύνων Αποβλήτων, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων, Αποτέφρωση Επικινδύνων Αποβλήτων, Βιοαποκατάσταση ή Βιοεξυγίανση, Βιοαερισμός εδάφους, Φυτοεξυγίανση, Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, Μόλυνση υπόγειων υδάτων, Όξινο νερό μεταλλείων, Ραδιενεργά – Ραδιοτοξικά Απόβλητα κ.α.