Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΧΗΜΕΙΑ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 29

Ταξινόμηση:
 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Συγγραφέας/είς: Callister William D. €105.39

  Περιέχει: Εισαγωγή, Ατομική Δομή και Δεσμοί Μεταξύ Ατόμων, Βασικές Αρχές Κρυσταλλογραφίας, Η δομή των Κρυσταλλικών Στερεών, Δομές των Πολυμερών, Ατέλειες Στερεών, Διάχυση, Μηχανικές Ιδιότητες των Μετάλλων, Διαταραχές και Μηχανισμοί Ισχυροποίησης, Αστοχία των Υλικών, Διαγράμματα Φάσεων, Μετασχηματισμοί Φάσης, Ιδιότητες και Εφαρμογές των Μετάλλων, Ιδιότητες και Εφαρμογές των Κεραμικών Χαρακτηριστικά, Εφαρμογές και Κατεργασία, Σύνθετα Υλικά, Κατασκευή και Επεξεργασία Τεχνολογικών Υλικών, Διάβρωση και Υποβάθμιση των Υλικών, Ηλεκτρικές Ιδιότητες, Θερμικές Ιδιότητες, Μαγνητικές Ιδιότητες, Οπτικές Ιδιότητες, Οικονομικά, Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Ζητήματα στη Περιοχή της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Παράρτημα Α: Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων, Παράρτημα Β: Ιδιότητες Επιλεγμένων Τεχνολογικών Υλικών, Παράρτημα Γ: Κόστος και Σχετικό Κόστος για Επιλεγμένα Τεχνολογικά Υλικά, Παράρτημα Δ: Δομές Ομάδων Μονομερών για Συνήθη Πολυμερή Υλικά, Γλωσσάρι Όρων και Εννοιών, Απαντήσεις σε Επιλεγμένα Προβλήματα, Λίστα Συμβόλων, Πίνακες Χαρακτηριστικών Στοιχείων, Επιλεγμένες Φυσικές Σταθερές, Συντμήσεις, Ευρετήριο.

 • ΧΗΜΕΙΑ Συγγραφέας/είς: Brown Τ, Lellay, Bursten.B, Woodward P., Stoltzfus M., €105.89

  Περιέχει: Εισαγωγή: Ύλη και Μέτρηση, Άτομα, Μόρια και Ιόντα, Χημικές Αντιδράσεις και Στοιχειομετρία Αντίδρασης, Αντιδράσεις σε Υδατικό Διάλυμα, Θερμοχημεία, Ηλεκτρονική Δομή των Ατόμων, Περιοδικές Ιδιότητες των Στοιχείων, Βασικές Έννοιες στο Χημικό Δεσμό, Μοριακή Γεωμετρία και Θεωρίες Δεσμού, Αέρια, Υγρά και Διαμοριακές Δυνάμεις, Στερεά και Μοντέρνα Υλικά, Ιδιότητες των Διαλυμάτων, Χημική Κινητική, Χημική Ισορροπία, Οξεοβασική Ισσοροπία, Πρόσθετες Πτυχές της Ισορροπίας στα υδατικά διαλύματα, Η Χημεία του Περιβάλοντος, Χημική Θερμοδυναμική, Ηλεκτροχημεία, Πυρηνική Χημεία, Η Χημεία των Αμετάλλων, Μεταβατικά Μέταλλα και Χημεία Συναρμογής, Η Χημεία της Ζωής: Οργανική και βιολογική Χημεία, Α: Μαθηματικές Πράξεις, Β: Ιδιότητες Νερού, Γ: Θερμοδυναμικές Ποσότητες Ορισμένων ενώσεων στους 298,15Κ(25oC), Δ: Σταθερές Ισορροπίας σε Υδατικό Διάλυμα, Ε: Πρότυπα Δυναμικά Αναγωγής στους 25oC, ΣΤ Χρήσιμα Χημικά Δεδομένα.

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Coughanowr D.R., Leblanc St.E., €41.55

  Περιέχει: Εισαγωγικές έννοιες ΜΕΡΟΣ Ι: ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, Ανάπτυξη δυναμικών προτύπων, Αντίστροφή με ανάλυση σε μερικά κλάσματα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ, Δυναμική συστημάτων πρώτης τάξης, Παραδείγματα συστημάτων πρώτης τάξης, Δυναμική συστημάτων πρώτης τάξης σε σειρά, Συστήματα υψηλής τάξης: Συστήματα δεύτερης τάξης & νεκρός χρόνος, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, Το σύστημα ρύθμισης, Ρυθμιστής και στοιχεία τελικής ρύθμισης, Διάγραμμα βαθμίδων συστήματος ρύθμισης αντιδραστήρα, Συναρτήσεις μεταφοράς κλειστού βρόχου, Δυναμική απλών συστημάτων ρύθμισης, Ευστάθεια, Γεωμετρικός τόπος ριζών, ΜΕΡΟΣ IV: ΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ, Εισαγωγή στην συχνοτική απόκριση, Σχεδίαση συστημάτων ρύθμισης με τη μέθοδο της συχνοτικής απόκρισης, ΜΕΡΟΣ V: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Προηγμένες στρατηγικές ρύθμισης, Επιλογή παραμέτρων ρυθμιστών και εκτίμηση παραμέτρων διεργασιών, Ρυθμιστικές βαλβίδες, Θεωρητική ανάλυση, πολύπλοκων διεργασιών, ΜΕΡΟΣ VI: ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  Περιγραφή χώρου κατάστασης, Πίνακας συναρτήσεων μεταφοράς, Συστήματα πολλών εισόδων και εξόδων, ΜΕΡΟΣ VII: ΜΗΞ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ,  Παραδείγματα μη γραμμικών συστημάτων, Παραδείγματα ανάλυσης επιπέδου φάσεων, ΜΕΡΟΣ VIII:ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, Ρυθμιστές βασισμένοι σε μικροεπεξεργαστή & κατανεμημένη ρύθμιση, Αγγλική ορολογία, Βιβλιογραφία.

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Himmelblau D., Riggs J., €65.25

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ,  Τι είναι η Χημική Μηχανική και η Εμβιομηχανική, Εισαγωγικές έννοιες, ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ, Ισοζύγια μάζας που δεν περιλαμβάνουν αντίδραση, Ισοζύγια μάζας που περιλαμβάνουν αντίδραση, Ισοζύγια μάζας για συστήματα πολλαπλών μονάδων εξοπλισμού, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΕΡΙΑ, ΑΤΜΟΙ ΚΑΙ ΥΓΡΑ, Ιδανικά και πραγματικά αέρια, Ισορροπία πολυφασικών μιγμάτων, ΜΕΡΟΣ ΙV: ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Ισοζύγια ενέργειας, Ισοζύγια ενέργειας σε διεργασίες που περιλαμβάνουν χημική αντίδραση, Τα διαγράμματα υγρασίας (ψυχομετρικά διαγράμματα) και οι εφαρμογές τους, ΜΕΡΟΣ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, Ανάλυση των βαθμών ελευθερίας σε διεργασίες μόνιμης κατάστασης, Θερμότητες διάλυσης και ανάμειξης, Το ισοζύγιο μηχανικής ενέργειας, Υγρά και αέρια σε ισορροπία με στερεά, Επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας με τη χρήση κώδικα προσομοίωσης διεργασιών (κώδικες προσομοίωσης), Ισοζύγια μάζας και ενέργειας σε διεργασίες μη μόνιμης κατάστασης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Απαντήσεις στις συμπληρωματικές ερωτήσεις και προβλήματα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ατομικά βάρη και αριθμοί, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες των συντελεστών PitzerZ0kaiZ1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Θερμότητες σχηματισμού και καύσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Φυσικές ιδιότητες διαφόρων οργανικών και ανόργανων ενώσεων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: Εξισώσεις ειδικών θερμοχωρητικοτήτων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ: Τάσεις ατμών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Θερμότητες διάλυσης και αραίωσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ: Δεδομένα ενθαλπίας-συγκέντρωσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ: Θερμοδυναμικά διαγράμματα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Μ: Φυσικές ιδιότητες των κλασμάτων πετρελαίου, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν: Επίλυση συστημάτων εξισώσεων Ν.1 Ανεξάρτητες γραμμικές εξισώσεις Ν.2 Μη γραμμικές ανεξάρτητες εξισώσεις, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ξ: Προσαρμογή συναρτήσεων στα δεδομένα, Ευρετήριο.

 • Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής, 7η Έκδοση Συγγραφέας/είς: McCabe, Smith, Harriott, €77.27

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Ορισμοί και βασικές αρχές, ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ, Η στατική των ρευστών και οι εφαρμογές της, Φαινόμενα της ροής των ρευστών, Βασικές εξισώσεις της ροής των ρευστών, Ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς και κανάλια, Ροή συμπιεστών ρευστών, Ροή γύρω από βυθισμένα σώματα, Μεταφορά και μέτρηση των ρευστών, Ανάδευση και Ανάμιξη υγρών, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ, Μεταφορά θερμότητας με αγωγή, Αρχές της ροής της θερμότητας στα ρευστά, Μεταφορά θερμότητας σε ρευστά χωρίς αλλαγή φάσης, Μεταφορά θερμότητας σε ρευστά με αλλαγή φάσης, Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία, Μηχανήματα ανταλλαγής θερμότητας, Εξάτμιση, ΜΕΡΟΣ ΙV Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ, Αρχές διάχυσης και μεταφοράς μάζας μεταξύ φάσεων, Απορρόφηση αερίων, Διεργασίες ύγρανσης, Διεργασίες Ισορροπίας, Απόσταξη, Εισαγωγή στην απόσταξη μιγμάτων πολλών συστατικών, Εκπλυση και εκχύλιση, Ξήρανση των στερεών, Προσρόφηση και διαχωρισμοί σταθεροποιημένης κλίνης, Διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνη, Κρυστάλλωση, ΜΕΡΟΣ VΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΙΚΡΟΜΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ, Ιδιότητες και χειρισμός μικρομερών στερεών, Μηχανικοί διαχωρισμοί, Παραρτήματα, Ευρετήριο.

 • ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Συγγραφέας/είς: Κυρανάς Ευστ. €34.79

  Περιέχει: Βασικές Αρχές Τοξικολογίας, Οι Προσθετικές Ύλες των Τροφίμων, Λειτουργικές Κατηγορίες Προσθετικών Υλών, Κατηγορίες Ειδικών Τροφίμων, Επισήμανση των Τροφίμων-Διατροφικοί Ισχυρισμοί, Η Θεώρηση των Κινδύνων & οι Πολιτικές Ασφάλειες των Τροφίμων, Νομοθεσία Τροφίμων, Ο Κώδικας Τροφίμων & Ποτών (Κ.Τ.Π.), Ευρετήριο.

 • ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Συγγραφέας/είς: Meislich, Nechamkin, Sharefkin, Hademenos, €45.00

  Περιέχει: Δομή & Ιδιότητες των οργανικών Ενώσεων, δεσμοί και Μοριακή Δομή, Χημική Δραστικότητα και Οργανικές Αντιδράσεις, Αλκάνια, Στερεοχημεία, Αλκένια, Αλκυλαλογονίδια, Αλκύνια και Διένια, Κυκλικοί Υδραγονάνθρακες, Βενζόλιο και Πολυπυρηνικές Αρωματικές Ενώσεις, Αρωματική Υποκατάσταση – Αρένια, Φασματοσκοπία και Δομή, Αλκοόλες και θειόλες, Αιθέρες, Εποξείδια, Γλυκόλες και Θειαιθέρες, καρβονυλικές Ενώσεις, Καρβοξυλικά οξέα και Παράγωγα τους, Καρβανιόντα-Ενολικά Ανιόντα και Ενόλες, Αμίνες, Φαινολικές Ενώσεις, Αρωματικές Ετεροκυκλικές Ενώσεις.

 • ΤΑ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Συγγραφέας/είς: Pozarskii A., Soldatenkov A., Katritzky A., €19.53

  Περιέχει: Ένζυμα Συνένζυμα, Συνένζυμα & Βιταμίνες, Μοριακά Ρομπότ, Βιταμίνες, Ετεροκυκλικά & Βιοενέργεια, Ετεροκυκλικά & Φωτοσύνθεση, Ετεροκυκλικά & Υγεία, Τα Ετεροκυκλικά στη Γεωργία, Τα Ετεροκυκλικά στην Κτηνοτροφία, Τα Ετεροκυκλικά στη Βιομηχανία & Τεχνολογία, Σύγχρονες Τάσεις & Προοπτικές Εξέλιξης, Η Προέλευση των Ετεροκυκλικών, Προβλήματα, κ.α.

 • ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Συγγραφέας/είς: Πασαδάκης Ν. €17.11

  Περιέχει: Η Χημική Σύσταση του Πετρελαίου, Η Δημιουργία του Πετρελαίου, Τα Οργανογενή Ορυκτά Καύσιμα, Γεωχημική Αξιολόγηση Μητρικών Πετρωμάτων, Το Πετρέλαιο στους Ταμιευτήρες, Οι Βιοδείκτες, Το Χημικό Αποτύπωμα του Πετρελαίου στο Περιβάλλον

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Συγγραφέας/είς: Κουρτίδης Κ. €15.55

  Περιέχει: Το γεωσύστημα, Χημεία διαλυμάτων και χημεία οξειδοαναγωγής τα μαθηματικά προσομοίωσης βιογεωχημικών κύκλων, Ο κύκλος του θείου, Ο κύκλος του άνθρακα, Ο παγκόσμιος κύκλος, Ο παγκόσμιος κύκλος του φωσφόρου, Ο κύκλος του oξυγόνου, Ανασκόπηση των ανθρωπίνων επεμβάσεων στους παγκόσμιους βιογεωχημικούς κύκλους.

 • ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Θέματα & Εργαστηριακές Ασκήσεις Συγγραφέας/είς: Λυδάκης-Σημαντήρης Ν €25.54

  Περιέχει: Ασφάλεια στο εργαστήριο, Εργαστηριακά Σκεύη και Όργανα, Ηλεκτρονικός Αναλυτικός Ζυγός-Πειραματικά Σφάλματα, Διαλύματα, Στοιχειομετρία Χημικών Αντιδράσεων, Προσθετικές Ιδιότητες, Θερμοχημεία, Ταχύτητα Χημικών Αντιδράσεων, Χημική Ισορροπία, Προσδιορισμός pH και Αγωγιμότητας, Αντιδράσεις Οξέων – Βάσεων, Πρωτολυτικοί δείκτες, Οξείδωση-Αναγωγή, Εκχύλιση, Απόσταξη, Φασματοσκοπία, Φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού, Ατομική Φασματοσκοπία, Χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας κ.α.

 • Εισαγωγή στη ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Λυμπεράτος Γερ., Παύλου Στ., €22.34

  Περιέχει: Στοιχεία Βιοχημείας και Μικροβιολογίας, Ισοζύγια Μάζας και Στοιχειομετρία Βιοαντιδράσεων, Κινητική Ενζυμικών Αντιδράσεων, Κινητική Ανάπτυξης Μικροβίων και Παραγωγής Μεταβολικών Προϊόντων, Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων – Ιδανικοί Βιοαντιδραστήρες, Ετερογενής Μικροβιακή Ανάπτυξη, Δομημένα Μοντέλα Μικροβιακής Ανάπτυξης, Μοντέλα Κατανεμημένων Παραμέτρων, Μικροβιακή Ανάπτυξη σε Πολλαπλά Περιοριστικά Συστατικά, Μικτές Καλλιέργειες Μικροοργανισμών, Διαχωρισμοί Βιοχημικών Διεργασιών.