Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Custom Post Type
Filter by Categories
ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ
{ "homeurl": "http://tziola.gr/", "resultstype": "vertical", "resultsposition": "hover", "itemscount": 4, "imagewidth": 70, "imageheight": 70, "resultitemheight": "auto", "showauthor": 0, "showdate": 0, "showdescription": 1, "charcount": 3, "noresultstext": "No results!", "didyoumeantext": "Did you mean:", "defaultImage": "http://tziola.gr/wp-content/plugins/ajax-search-pro/img/default.jpg", "highlight": 0, "highlightwholewords": 1, "openToBlank": 0, "scrollToResults": 0, "resultareaclickable": 1, "autocomplete": { "enabled": 1, "googleOnly": 0, "lang": "en" }, "triggerontype": 1, "triggeronclick": 0, "triggeronreturn": 0, "triggerOnFacetChange": 0, "overridewpdefault": 0, "redirectonclick": 0, "redirectClickTo": "results_page", "redirect_on_enter": 0, "redirectEnterTo": "results_page", "redirect_url": "", "more_redirect_url": "?s={phrase}", "settingsimagepos": "left", "settingsVisible": 0, "hresulthidedesc": "0", "prescontainerheight": "400px", "pshowsubtitle": "0", "pshowdesc": "1", "closeOnDocClick": 1, "iifNoImage": "description", "iiRows": 2, "iiGutter": 5, "iitemsWidth": 200, "iitemsHeight": 200, "iishowOverlay": 1, "iiblurOverlay": 1, "iihideContent": 1, "loaderLocation": "auto", "analytics": 0, "analyticsString": "", "aapl": { "on_click": 0, "on_magnifier": 0, "on_enter": 0, "on_typing": 0 }, "compact": { "enabled": 0, "width": "100%", "closeOnMagnifier": 1, "closeOnDocument": 0, "position": "static", "overlay": 0 }, "animations": { "pc": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "fadeInDown" }, "mob": { "settings": { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "results" : { "anim" : "fadedrop", "dur" : 300 }, "items" : "voidanim" } }, "autop": { "state": "disabled", "phrase": "", "count": 10 } }
Menu
ΦΥΣΙΚΗ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 46

Ταξινόμηση:
 • Νέο
  Βασικές Αρχές ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Συγγραφέας/είς: Anderson John €74.41

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, Αεροδυναμική: κάποιες εισαγωγικές έννοιες, Αεροδυναμική: Θεμελιώδεις αρχές & εξισώσεις, ΜΕΡΟΣ 2: ΑΤΡΙΒΕΙΣ ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΡΟΕΣ, Ασυμπίεστες ροές σε αεροτομές, Ασυμπίεστες ροές σε πτέρυγες πεπερασμένου εκπετάσματος, 3Δ ασυμπίεστη ροή, ΜΕΡΟΣ 3: ΑΤΡΙΒΕΙΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΡΟΕΣ, Βασικές αρχές των συμπιεστών ροών, Κάθετα κρουστικά κύματα, Πλάγια κρουστικά κύματα & κύματα εκτονώσεως, Συμπιεστές ροές από ακροφύσια, διαχυτές & αεροδυναμικές σήραγγες, Γραμμική θεωρία για τις υποηχητικές συμπιεστές ροές γύρω από αεροτομές, Γραμμικοποιημένες υπερηχητικές ροές, Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους για την επίλυση μη γραμμικών υπερηχητικών ροών, Εισαγωγή στις υπερ-επερηχητικές ροές, ΜΕΡΟΣ 4: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ, Εισαγωγή στις βασικές αρχές κι εξισώσεις των πραγματικών ροών, Μια ειδική περίπτωση: η ροή Couette,  Εισαγωγή στα οριακά στρώματα, Στρωτά οριακά στρώματα, Τυρβώδη οριακά στρώματα, Παραδείγματα λύσης των εξισώσεων Navier-Sokes, Παράρτημα Α: Ιδιότητες ισεντροπικής ροής, Παράρτημα Β: Ιδιότητες κάθετων κρουστικών κυμάτων, Παράρτημα C: Ιδιότητες κάθετων κρουστικών κυμάτων, Παράρτημα D: Συνθήκες τυπικής ατμόσφαιρας (μετρικό σύστημα), Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Munson, Young & Okiishi’s Συγγραφέας/είς: Hochstein John I., Gerhart Andrew L., Gerhart Philip M., Munson, €91.76

  Περιέχει: Εισαγωγή, Υδροστατική, Βασική Ρευστοδυναμική – Η εξίσωση Bernoulli, Κινηματική των ρευστών, Ανάλυση πεπερασμένων όγκων ελέγχου, Διαφορική ανάλυση της ροής ρευστών, Διαστατική ανάλυση, ομοιότητα και μοντελοποίηση, Πραγματικές ροές σε αγωγούς, Ροή γύρω από στερεά σώματα, Ροή σε ανοιχτά κανάλια, Συμπιεστές ροές, Στροβιλομηχανές, Υπολογιστική ρευστοδυναμική, Παράρτημα Α: Φυσικές ιδιότητες των ρευστών, Παράρτημα Β: Ιδιότητες της τυπικής ατμόσφαιρας, Παράρτημα C: Συναρτήσεις συμπιεστής ροής τελείου αερίου με k=1.40, Παράρτημα D: Συντελεστές μετατροπής, Απαντήσεις σε επιλεγμένα προβλήματα, Ευρετήριο.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Ζευγώλης Δ. €59.21

  Περιέχει: Θέματα Γεωμετρικής Οπτικής, Αλληλεπίδραση ΗΜ Ακτινοβολίας και Ύλης, Οπτικές Ίνες, Πόλωση, Συμβολή και Περίθλαση, Οπτικά Όργανα και Τεχνικές, Φωτομετρία, Φωτεινές Πηγές & Νόμοι της Ακτινοβολίας, Laser, Παραρτήματα, Ασκήσεις.

 • ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ Συγγραφέας/είς: Τριανταφυλλίδης Κ. Γεώργιος €106.11

  Περιέχει: Χημεία και δομή μετάλλων – Ατέλειες της δομής τους. Στερεά διαλυτότητα, Μηχανισμοί ισχυροποίησης των μετάλλων, Διάχυση, Διεπιφάνειες, Μετασχηματισμοί των φάσεων, Φυσική μεταλλουργία των σιδηρούχων κραμάτων (χάλυβες-χυτοσίδηροι), Φυσική μεταλλουργία των μη σιδηρούχων κραμάτων (Al-Cu-Υπερκράματα Ni, Ti), Μηχανικές καταστροφικές δοκιμές-Μηχανικές ιδιότητες, Ερπυσμός-Κόπωση, Συγκολλήσεις των μετάλλων, Χυτεύσεις–Χυτά, Μεταλλοπλαστική-Μηχανουργική κατεργασία – Υπολειπόμενες τάσεις, Διάβρωση, Οξείδωση και Προστασία των Μετάλλων, Τριβολογία, Μεταλλουργία κόνεων, Αστοχία των μετάλλων–Θραυστομηχανική, Βιομηχανική αστοχία–Μη καταστροφικές δοκιμές, Μέθοδοι χαρακτηρισμού και ελέγχου ποιότητας των μετάλλων, Μέταλα και ανταγωνιστικά τους υλικά-Εφαρμογές στη μελέτη αστοχίας των μετάλλων, Παράρτημα: Επιλεγμένες ιδιότητες μετάλλων-κραμάτων και ανταγωνιστικών τους υλικών, Ασκήσεις, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Συγγραφέας/είς: Cengel Yunus A., Ghajar A., €75.90

  Περιέχει: Εισαγωγή και βασικές έννοιες, Εξίσωση της αγωγής θερμότητας, Μόνιμη αγωγή θερμότητας, Μεταβατική αγωγή θερμότητας, Αριθμητικές Μέθοδοι στην αγωγή θερμότητας, Οι βασικές αρχές της συναγωγής, Εξωτερική εξαναγκασμένη συναγωγή, Εσωτερική εξαναγκασμένη συναγωγή, Φυσική συναγωγή, Βρασμός και συμπύκνωση, Εναλλάκτες Θερμότητας, Η Θεμελιώδης θεωρία της θερμικής ακτινοβολίας, Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία, Μεταφορά μάζας, Α-Πίνακες ιδιοτήτων και Γραφήματα, Ευρετήριο.

 • ΑΡΧΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Συγγραφέας/είς: Pierret R.F. Υπό Έκδοση
 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Συγγραφέας/είς: Cengel Yunus A., Boles Michael A., €106.31

  Περιέχει: Εισαγωγή-Βασικές έννοιες, Ενέργεια, Μεταφορά Ενέργειας και γενική ενεργειακή ανάλυση, Ιδιότητες καθαρών ουσιών, Ενεργειακή ανάλυση κλειστών συστημάτων, Μαζική και ενεργειακή ανάλυση όγκων ελέγχου, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, Εντροπία, Ενέργεια: ένα μέτρο του δυνητικού έργου, Κύκλοι ισχύος των αερίων, Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό και συνδυασμένοι κύκλοι, Ψυκτικοί κύκλοι, Σχέσεις θερμοδυναμικών ιδιοτήτων, Αέρια μίγματα, Μίγματα αερίου-ατμού και κλιματισμός, Χημικές αντιδράσεις, Χημική ισορροπία και ισορροπία φάσεων, Συμπιεστή ροή.

 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Αρχές και Εφαρμογές Συγγραφέας/είς: Λουτρίδης Σπ. Ι. €56.51

  Περιέχει: Ήχος, Διάδοση του ήχου σε ελεύθερο πεδίο, Ανάλυση και σύνθεση των ήχων, Η αντίληψη του ήχου από τον άνθρωπο, Απορροφητικά υλικά-Διαχυτές, Συμπεριφορά του ήχου σε κλειστούς χώρους, Studio ηχογραφήσεων, Η επίδραση του θορύβου στον άνθρωπο, Ηχομόνωση, Παραγωγή ήχου στα κρουστά µουσικά όργανα, Παραγωγή ήχου στα έγχορδα µουσικά όργανα, Παραγωγή ήχου στα πνευστά µουσικά όργανα, Παραγωγή ήχου από την ανθρώπινη φωνή, Μουσικές κλίµακες, Ηλεκτροακουστικοί μετατροπείς, Ηχητικές εγκαταστάσεις, Τεχνικές ηχογράφησης του ήχου, Βασικές αρχές του ψηφιακού ήχου, MIDI κ.α.

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Συγγραφέας/είς: Hughes W., Brigton J., €37.30

  Περιέχει: Τι είναι ένα ρευστό;, φυσικές κατατάξεις και τύποι της ροής, πως περιγράφουμε την κίνηση ενός ρευστού, μονάδες στη ρευστομηχανική, πίεση, διαφορικές εξισώσεις της στατικής των ρευστών, μέτρηση πίεσης, δυνάμεις ρευστού σε βυθισμένα σώματα, επιφανειακή τάση, μαθηματικά μοντέλα της κίνησης ρευστού, κινηματική και σχέσεις τάσης-ρυθμού παραμόρφωσης στα ρευστά, οι εξισώσεις Navier-Stokes, εξίσωση της ενέργειας, διαστατική ανάλυση και ομοιότητα, ομοιότητα στη μηχανική ρευστών, αδιάστατες ομάδες στην ασυμπίεστη ροή, ροή οριακού στρώματος και ροή με αγωγούς, εξωτερικές ροές-οριακά στρώματα, μονοδιάστατη συμπιεστή ροή, κ.α.

 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Συγγραφέας/είς: Pitts, Sissons, €35.71

  Περιέχει: Αγωγή, Συναγωγή, Ακτινοβολία, Ιδιότητες Υλικών, Μονοδιάστατη Αγωγή Μόνιμης Κατάστασης, Μεταφορά Θερμότητας από Πτερύγια, Πολυδιάστατη Αγωγή Μόνιμής Κατάστασης, Αγωγή σε μη Μόνιμη Κατάσταση, Μηχανική ρευστών, Εξαναγκασμένη Συναγωγή: Στρωτή Ροή, Υδροδυναμικό (Ισοθερμικό) Οριακό Στρώμα: Επίπεδη Πλάκα, Εξαναγκασμένη Συναγωγή: Τυρβώδης Ροή, Εξισώσεις της Κίνησης, Φυσική Συναγωγή, Βρασμός και Συμπύκνωση, Φαινόμενα Βρασμού, Εναλλάκτες Θερμότητας, Ακτινοβολία κ.α.

 • ΔΥΝΑΜΙΚΗ, Διανυσματική Μηχανική Συγγραφέας/είς: Beer F., Johnston R., Cornwell P., €79.82

  Περιέχει: Κινηματική των σωματιδίων, Κινητική των σωματιδίων: Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, Κινητική των σωματιδίων: Μέθοδοι ενέργειας και ορμής, Συστήματα σωματιδίων, Κινηματική των απολύτως στερεών σωμάτων, Επίπεδη κίνηση απολύτως στερεών σωμάτων: Δυνάμεις και επιταχύνσεις, Επίπεδη κίνηση απολύτως στερεών σωμάτων: Μέθοδοι ενέργειας και ορμής, Κινητική των απολύτως στερεών σωμάτων σε τρεις διαστάσεις, Μηχανικές ταλαντώσεις, Χρήσιμοι ορισμοί κα ιδιότητες της διανυσματικής άλγεβρας, Ροπές αδράνειας.

 • ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγγραφέας/είς: Γκέκας Β., Γκέκας Σπ., €10.52

  Περιέχει: Αντιστρεπτή Θερμοδυναμική – Φαινομενολογία, Φιλοσοφικές Προεκτάσεις, κ.α.