Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 84

Ταξινόμηση:
 • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Συγγραφέας/είς: Heath M Υπο Έκδοση

  Περιέχει:Επιστημονική Υπολογιστική, Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων, Γραμμικά Ελάχιστα Τετράγωνα, Προβλήματα Ιδιοτιμών, Μη Γραμμικές Εξισώσεις, Βελτιστοποίηση, Παρεμβολή, Αριθμητική Ολοκλήρωση και Διαφόριση, Προβλήματα Αρχικής Τιμής για Κανονικές Διαφορικές Εξισώσεις, Προβλήματα Οριακής Τιμής για Κανονικές Διαφορικές Εξισώσεις, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Γρήγοροι Μετασχηματισμοί Fourier, Τυχαίοι Αριθμοί και Προσομοίωση

 • Νέο
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ R: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Συγγραφέας/είς: Ιωαννίδης Δημήτριος, Αθανασιάδης Ι., €60.34

  Το σύγγραμμα αυτό αποτελείται κύρια από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην χρήση του λογισμικού της R, ενώ το δεύτερο εξετάζει  μια μεγάλη σειρά από κλασσικές  μεθόδους της  στατιστικής αλλά  και  βασικών μεθόδων  της μηχανικής μάθησης  πάντα με την βοήθεια της  R. Ένα μεγάλο πλήθος από παραδείγματα, ασκήσεις και θέματα μελέτης έχοντας ως εργαλείο την R δίνουν την δυνατότητα στο αναγνώστη να κατανοήσει την χρήση στατιστικών μεθοδολογιών . Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται εiτε από τις βιβλιοθήκες της R είτε από δευτερογενείς βάσεις δεδομένων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους στατιστικούς με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή, σε όλους εκείνους που μελετούν  βάσεις  δεδομένων: φοιτητές  θετικών  επιστημών, βιολόγους, οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων, πληροφορικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και άλλους. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι, να είναι προσιτό στην μελέτη για κάθε φοιτητή αλλά και χρήσιμο για έναν ερευνητή που κάνει χρήση προχωρημένων μεθόδων στατιστικής.

 • Νέο
  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ με παραδείγματα στο Matlab, 4η Έκδοση Συγγραφέας/είς: Σαρρής Ι., Καρακασίδης Θ., €78.92

  Περιέχει:  Εισαγωγικές Έννοιες, Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Ολοκλήρωση, Παρεμβολή και Παρεκβολή, Παραγώγιση, Λύση Διαφορικών Εξισώσεων, Λύση μη-γραμμικών εξισώσεων και μη γραμμικών συστημάτων, Οδηγός Αναφοράς στο Matlab, Ανάλυση εικόνων, Ασκήσεις εξάσκησης.

 • Νέο
  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Συγγραφέας/είς: Μυλωνάς Ν., Παπαδόπουλος Β., €97.18

  Περιέχει: Μιγαδικοί Αριθμοί, Πίνακες και εφαρμογές τους, Γραμμικά Συστήματα, Διανύσματα και Συντεταγμένες, Αναλυτική Γεωμετρία του Επιπέδου, Γραμμές και Επιφάνειες στο Χώρο, Διανυσματικοί Χώροι, Γραμμικές Απεικονίσεις, Ιδιοτιμές- Ιδιοδιανύσματα – Διαγωνιοποίηση, Κανονική Μορφή Jordan γραμμικής απεικόνισης, ή πίνακα, Ευκλείδειοι Διανυσματικοί Χώροι, Ερμητιανοί Διανυσματικοί Χώροι, Εκθετική Συνάρτηση Πίνακα και Εφαρμογές της, Εφαρμογές με MAΤLAB, Απαντήσεις Ασκήσεων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • Νέο
  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Συγγραφέας/είς: Θεοχάρη-Αποστολίδη Θεοδώρα, Βαβατσούλας Χαρίλαος, Χαραλάμπους Χαρά, €54.06

  Περιέχει: Πίνακες, Ορίζουσες και Γραμμικά Συστήματα, Διανυσματικοί Χώροι, Διάσταση, Γραμμικές Συναρτήσεις και Πίνακες, Ιδιοτιμές-Ιδιοδιανύσματα, Μορφές Jordan, Ευκλείδειοι και Ερμητιανοί Χώροι, Ορθογώνια Διαγωνιοποίηση, Βασικές Γνώσεις, Υποδείξεις και Λύσεις Επιλεγμένων Ασκήσεων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • Νέο
  QRbiblio
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ SPSS Συγγραφέας/είς: Ζαφειρόπουλος Κώστας, Μυλωνάς Ν., €94.60

  Περιέχει: Εισαγωγή στο SPSS, Σύνολα, Πιθανότητες, Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές, Περιγραφική Στατιστική, Συμπερασματική Στατιστική, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, Ανάλυση Διασποράς, Ανάλυση Συσχέτισης, Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Μη Παραμετρική στατιστική, Μέθοδοι απαρίθμησης-Συνδυαστική, Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές, Πολυδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές, Βασικοί Τύποι και Πίνακες Στατιστικής, Απαντήσεις Ασκήσεων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • Νέο
  ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Συγγραφέας/είς: Γεωργίου Δ., Κούγιας Ι., Μεγαρίτης Αθ., €57.64

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, Διανυσματικοί χώροι, Γραμμικές Απεικονίσεις, ΜΕΡΟΣ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Πίνακες, Ορίζουσες, Μέθοδοι εύρεσης του αντίστροφου πίνακα, Βαθμός πίνακα, Γραμμικά συστήματα, ΜΕΡΟΣ Γ: ΔΙΑΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ, Πίνακες και γραμμικές απεικονίσεις, Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, Διαγωνοποίηση πινάκων, ΜΕΡΟΣ Δ: ΝΟΡΜΕΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ, ΚΥΡΤΑ ΚΑΙ ΑΦΙΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΛΥΕΔΡΑ, Χώροι με νόρμα, Χώροι με εσωτερικό γινόμενο, Κυρτά και αφινικά σύνολα, Πολύεδρα, ΜΕΡΟΣ Ε: Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΜΕ MATHEMATICA KAI MAPLE, Η γραμμική άλγεβρα με το Mathematica, Η γραμμική άλγεβρα με το Maple, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο όρων.

 • Νέο
  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Συγγραφέας/είς: Γεωργίου Δ., Ηλιάδης Στ., €56.05

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ, Διανύσματα ευθείας, Διανύσματα του χώρου, Συστήματα συντεταγμένων, Διανυσματική Άλγεβρα, ΜΕΡΟΣ Β: ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ, Ευθεία και επίπεδο, ΜΕΡΟΣ Γ: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ, Μετασχηματισμοί συστημάτων συντεταγμένων, Καμπύλες δευτέρου βαθμού επί του επιπέδου, Έλλειψη, Υπερβολή, Παραβολή, Αναλλοίωτοι των καμπυλών δευτέρου βαθμού, Γενική θεωρία καμπυλών δευτέρου βαθμού, ΜΕΡΟΣ Δ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ, Διάφοροι τύποι καμπυλών και επιφανειών, Επιφάνειες δευτέρου βαθμού, ΜΕΡΟΣ Ε: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Πίνακες, Ορίζουσες και Γραμμικά Συστήματα, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο Όρων.

 • Νέο
  ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ Συγγραφέας/είς: Γεωργίου Δ., Ηλιάδης Στ., €27.71

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: ΣΥΝΟΛΟΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ, Σύνολα και πράξεις μεταξύ αυτών, Σχέσεις, συναρτήσεις και διατάξεις, ΜΕΡΟΣ Β: ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΩΝ, Συστήματα αξιωμάτων της θεωρίας Συνόλων, Φυσικοί, ακέραιοι, ρητοί, και πραγματικοί αριθμοί, ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ, ΑΡΙΘΜΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΜΑ ΣΥΝΟΛΑ, Πεπερασμένα, αριθμήσιμα και μη αριθμήσιμα σύνολα, ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΛΗΘΑΡΙΜΟΙ, ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ, Πληθάριθμοι, Διατακτικοί τύποι και διατακτικοί αριθμοί, ΜΕΡΟΣ Ε: ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, Ειδικά υποσύνολα των πραγματικών αριθμών, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο Όρων.

 • Νέο
  ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΟΓΙΑ – Μετρικοί και Τοπολογικοί Χώροι Συγγραφέας/είς: Γεωργίου Δ., Ηλιάδης Στ., €43.61

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: ΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, Βασικά στοιχεία Θεωρίας Συνόλων, Μετρικοί χώροι, ΜΕΡΟΣ Β: ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, Τοπολογικοί χώροι, Απεικονίσεις και ακολουθίες Moore-Smith, Βασικές ιδιότητες τοπολογικών χώρων, Γινόμενο τοπολογικών χώρων, Συμπαγείς χώροι, Συνεκτικοί χώροι, Ομοιομορφίες, Χώροι συναρτήσεων, Προβλήματα μετρικών και τοπολογικών χώρων, Στοιχεία Αλγεβρικής Τοπολογίας, Βιβλογραφία, Ευρετήριο Όρων.

 • Νέο
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Συγγραφέας/είς: Γεωργίου Δ., Ηλιάδης Στ., Μεγαρίτης Αθ., €96.67

  Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΉς ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ, Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων, Πραγματικές Συναρτήσεις μιας Πραγματικής Μεταβλητής, Ακολουθίες Πραγματικών Αριθμών, Όρια Συναρτήσεων, Συνεχείς Συναρτήσεις, Εκθετικές, Λογαριθμικές και Υπερβολικές Συναρτήσεις, Ομοιόμορφα Συνεχείς Συναρτήσεις, ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ, Παράγωγος, Μελέτη Συνάρτησης, ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ: Αόριστα Ολοκληρώματα, Ορισμένα Ολοκληρώματα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Μετασχηματισμός Laplace, ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΕΙΡΕΣ ΑΡΙΘΜΩΝ, Σειρές Πραγματικών Αριθμών, ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΟΣΕΙΡΕΣ, Ακολουθίες αυναρ΄τησεων, Σειρές Συναρτήσεων, Δυναμοσειρές, ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ, Συλλογή Ασκήσεων για Εξάσκηση, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο Όρων.