Αναζήτηση
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Menu
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 16

Ταξινόμηση:
 • Νέο
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ R: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Συγγραφέας/είς: Ιωαννίδης Δημήτριος, Αθανασιάδης Ι., €60.34

  Το σύγγραμμα αυτό αποτελείται κύρια από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην χρήση του λογισμικού της R, ενώ το δεύτερο εξετάζει  μια μεγάλη σειρά από κλασσικές  μεθόδους της  στατιστικής αλλά  και  βασικών μεθόδων  της μηχανικής μάθησης  πάντα με την βοήθεια της  R. Ένα μεγάλο πλήθος από παραδείγματα, ασκήσεις και θέματα μελέτης έχοντας ως εργαλείο την R δίνουν την δυνατότητα στο αναγνώστη να κατανοήσει την χρήση στατιστικών μεθοδολογιών . Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προέρχονται εiτε από τις βιβλιοθήκες της R είτε από δευτερογενείς βάσεις δεδομένων. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους στατιστικούς με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή, σε όλους εκείνους που μελετούν  βάσεις  δεδομένων: φοιτητές  θετικών  επιστημών, βιολόγους, οικονομολόγους και στελέχη επιχειρήσεων, πληροφορικούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και άλλους. Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι, να είναι προσιτό στην μελέτη για κάθε φοιτητή αλλά και χρήσιμο για έναν ερευνητή που κάνει χρήση προχωρημένων μεθόδων στατιστικής.

 • Νέο
  QRbiblio
  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ SPSS Συγγραφέας/είς: Ζαφειρόπουλος Κώστας, Μυλωνάς Ν., €94.60

  Περιέχει: Εισαγωγή στο SPSS, Σύνολα, Πιθανότητες, Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές, Περιγραφική Στατιστική, Συμπερασματική Στατιστική, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, Ανάλυση Διασποράς, Ανάλυση Συσχέτισης, Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Μη Παραμετρική στατιστική, Μέθοδοι απαρίθμησης-Συνδυαστική, Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές, Πολυδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές, Βασικοί Τύποι και Πίνακες Στατιστικής, Απαντήσεις Ασκήσεων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Συγγραφέας/είς: Μπερσίμης Σ., Σαχλάς Α., €45.47

  Περιέχει: Εισαγωγή, Σχεδιασμός Ιατρικής Έρευνας, Εισαγωγή στις κλινικές δοκιμές, Περιγραφική στατιστική, Βασικές έννοιες πιθανοτήτων, Στατιστική συμπερασματολογία, Εισαγωγή στη θεωρία δειγματοληψίας, Έλεγχοι κανονικότητας, Στατιστικοί έλεγχοι για ένα δείγμα, Στατιστικοί έλεγχοι για δύο ανεξάρτητα δείγματα, Στατιστικοί έλεγχοι για δύο εξαρτημένα δείγματα, Παραμετρικοί έλεγχοι για k ανεξάρτητα δείγματα – Ανάλυση διασποράς κατά έναν παράγοντα, Ανάλυση διασποράς για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, Μη παραμετρικοί έλεγχοι, Συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών, Γραμμική Παλινδρόμηση, Πίνακες συνάφειας, Λογιστική Παλινδρόμηση, Εισαγωγή στην ανάλυση συνδιακύμανσης, Συμφωνία μεταξύ αξιολογητών, Διαγνωστικοί έλεγχοι, Εισαγωγή στην ανάλυση επιβίωσης, Μέτρα ποιότητας ζωής, Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, Στατιστικές μέθοδοι στην επιδημιολογία, Κακή χρήση της στατιστικής, Ελληνο-αγγλικό λεξικό όρων, Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων, Στατιστικοί πίνακες, βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens, €57.24

  Περιέχει: Μεταβλητές και γραφικές παραστάσεις, Κατανομές συχνότητας, Μέση τιμή, διάμεσος, επικρατούσα τιμή και άλλα μέτρα κεντρικής τάσης, Η τυπική απόκλιση και άλλα μέτρα διασποράς, ροπές, λόξωση και κύρτωση, Στοιχειώδης θεωρία πιθανοτήτων, Διωνυμική κατανομή, κανονική κατανομή, κατανομή Poisson, Στοιχειώδης θεωρία δειγματοληψίας, Στατιστική θεωρία εκτίμησης, Στατιστική θεωρία αποφάσεων, Μικρά δείγματα, Ο έλεγχος χ2, Προσαρμογή καμπυλών-Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, Θεωρία συσχέτισης, Πολλαπλή και μερική συσχέτιση, Ανάλυση διασποράς, Μη παραμετρικοί έλεγχοι, Στατιστικό έλεγχος διαδικασιών και δυνατότητες διαδικασιών, Απαντήσεις στα συμπληρωματικά προβλήματα, Παραρτήματα, Ευρετήριο.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ IBM SPSS Statistics 23: Με έμφαση στις Επιστήμες Υγείας Συγγραφέας/είς: Σαχλάς Α., Μπερσίμης Σ., €40.70

  Περιέχει: Εισαγωγή στη Στατιστική, Εισαγωγή στις Στατιστικές Έρευνες, Εισαγωγή στη Θεωρία Δειγματοληψίας, Σχεδιασμός Μελέτης και Ερωτηματολογίου, Εισαγωγή στο Στατιστικό Πακέτο IBM SPSS Statistics 23, Περιγραφική Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων, Γραφική Απεικόνιση Ποσοτικών Δεδομένων, Έλεγχοι Κανονικότητας, Στατιστική Συμπερασματολογία, Στατιστική Συμπερασματολογία για ένα Δείγμα, Στατιστική Συμπερασματολογία για δύο Ανεξάρτητα Δείγματα, Στατιστική Συμπερασματολογία για δύο Εξαρτημένα Δείγματα, Στατιστική Συμπερασματολογία για k Δείγματα,  Στατιστική Συμπερασματολογία για k Εξαρτημένα Δείγματα, Περιγραφή και Συμπερασματολογία Κατηγορικών Μεταβλητών, Συνάφεια Ποιοτικών Μεταβλητών Διαγνωστικοί Έλεγχοι, Συσχέτιση Ποσοτικών Μεταβλητών, Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση, Εισαγωγή στην Λογιστική Παλινδρόμηση, Εισαγωγή στην Ανάλυση Επιβίωσης, Στατιστικές Συναρτήσεις Σάρωσης στην Επιδημιολογία, Εφαρμογές Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών στις Επιστήμες Υγείας, Εισαγωγή στην ανάλυση Συνδιακύμανσης, Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου, Εισαγωγή στην Παραγοντική Ανάλυση, Ελληνο-αγγλικό Λεξικό Όρων, Αγγλο-ελληνικο Λεξικό Όρων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ για Μηχανικούς Συγγραφέας/είς: Μυλωνάς Ν., Παπαδόπουλος Β., €87.45

  Περιέχει: Περιγραφική στατιστική, Πιθανότητες, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, Διαστήματα εμπιστοσύνης, Έλεγχοι υποθέσεων, Ανάλυση διασποράς (Anova), Απλή γραμμική παλινδρόμηση, Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και επιλογή μοντέλου, Μη παραμετρική στατιστική, Παραγοντικά πειράματα,

 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΈΣ & ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Συγγραφέας/είς: Papoulis A., Unnikrishna P., €56.82

  Περιέχει: Πιθανότητες και Τυχαίες Μεταβλητές, Η Σημασία της Πιθανότητας, Αξιώματα Πιθανοτήτων, Επαναλαμβανόμενα Πειράματα Τύχης, Η Έννοια της Τυχαίας Μεταβλητής, Συναρτήσεις μιας Τυχαίας Μεταβλητής, Δύο Τυχαίες Μεταβλητές, Ακολουθίες Τυχαίων Μεταβλητών, Στατιστική, Στοχαστικές Διαδικασίες, Τυχαίοι Περίπατοι και Άλλες Εφαρμογές, Φασματική Αναπαράσταση, Εκτίμηση Φάσματος, Μέση Τετραγωνική Εκτίμηση, Εντροπία, Αλυσίδες Markov, Διαδικασία Markov και Θεωρία Ουρών, κ.α.

 • Εισαγωγή στις ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Συγγραφέας/είς: Μπερτσεκάς Δ., Τσιτσικλής Γ., €31.10

  Περιέχει: Δειγματικός Χώρος και Πιθανότητα, Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές, Γενικές Τυχαίες Μεταβλητές, Συνδιασπορά και Συσχέτιση, Εκτίμηση Ελαχίστων Τετραγώνων, Η Διμεταβλητή Κανονική Κατανομή, Στοχαστικές Διαδικασίες, Αλυσίδες Markov, Οριακά Θεωρήματα κ.α.

 • Εισαγωγή στις ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Συγγραφέας/είς: Μπερτσεκάς Δ., Τσιτσικλής Γ., €40.25

  Περιέχει: Δειγματικός Χώρος και Πιθανότητα, Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές, Γενικές Τυχαίες Μεταβλητές, Συνδιασπορά και Συσχέτιση, Εκτίμηση Ελαχίστων Τετραγώνων, Η Διμεταβλητή Κανονική Κατανομή, Στοχαστικές Διαδικασίες, Αλυσίδες Markov, Οριακά Θεωρήματα, Διαδικασίες Bernouli και Poisson, Αλυσίδες Markov, Μπεϋζιανή και Κλασσική Στατιστική Συμπερασματολογία.

 • ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Συγγραφέας/είς: Μυλωνάς Ν. €44.86

  Περιέχει: Βασικές έννοιες – Περιγραφική Στατιστική, Πιθανότητες, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, Εκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης, Ελεγχοι υποθέσεων, Ανάλυση διασποράς, Απλή παλινδρόμηση, Πολλαπλή παλινδρόμηση